O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Osmi sestanek na temo spremljanja realizacije Skupne izjave o vodilnih principih za razvoj notranje plovbe in zaščite okolja v donavskem povodju

konec:  14.09.2017.početak:  13.09.2017.
mesto dogajanja:  Panorama Zagreb Hotel (Trg Krešimira Ćosića 9, Zagreb)
V skladu s Skupno izjavo o vodilnih načelih razvoja plovbe po celinskih vodah in zaščite okolja v Donavskem bazenu se Mednarodna komisija za zaščito reke Donave (ICPDR), Donavska komisija (DC) in Mednarodna komisija za Savski bazen (ISRBC) skupaj z relevatni deležniki vsako leto srečajo z namenom, da razpravljajo o specifičnih problemih razvoja plovbe in okolja s povdarkom s povdrakom na projektih dobre prakse na področju vzdrževanja vodotokov.

8. sestanek o implementaciji vodilnih načel je potekal 13. in 14. septembra v Zagrebu (HR). Udeležilo se ga je 38 predstavnikov relevantnih teles in institucij iz Donavskih držav, tri komisije (ICPDR, DC, ISRBC), Evropska komisija in zainteresirani deležniki iz vladnega, poslovnega, akademskega in civilnega sektorja.

Sekretariat Donavske komisije je na svoji uradni spletni strani vzpostavil nov spletni portal Joint Statement process group z namenom, da se omogoči razprava o zadevah, ki se nanašajo na proces implementacije Skupno izjave. S tem se bo izboljšala komunikacija z deležniki, ki so vključeni v ta proces. Na tem portalu so tudi dostopne vse predstavitve z 8. sestanka, ki je potekal v Zagrebu.

PRILOŽENI DOKUMENTI

Prevzemanje»

Dnevni red sestanka

Prevzemanje»

Podatki o projektih

Prevzemanje»

Predstavitve- del I

Prevzemanje»

Predstavitve- del II

Prevzemanje»

Predstavitve- del III

Prevzemanje»

Spisek udeležencev

KONTAKTNA OSEBA