O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Prekogranična trening radionica o upravljanju i tehnologiji za smanjenje rizika od poplava: Povezivanje ranog upozorenja i upravljanja vanrednim situacijama u slivu rijeke Save

završetak:  07.12.2017.početak:  05.12.2017.
mjesto događaja:  Sheraton Zagreb Hotel, Ulica kneza Borne 2, Zagreb
5.-7. decembra 2017. u Zagrebu je održana prekogranična trening radionica "Upravljanje i tehnologija za smanjenje rizika od poplava: Povezivanje ranog upozorenja i upravljanja vanrednim situacijama u slivu rijeke Save". Radionicu je organizirao UNESCO Regionalna kancelarija za nauku i kulturu u Evropi, u saradnji s Međunarodnom komisijom za sliv rijeke Save (Savska komisija) i uz tehničku podršku koju pružaju Deltares, Royal Haskoning DHV iz Holandije, CIMA Research Foundation i Istituto Superiore Mario Boella (ISMB) iz Italije. 

Među 70-ak učesnika radionice bilo je kreatora politika i donosioca odluka na državnim i međunarodnim nivoima, kao i stručnjaka iz institucija i organizacija iz vladinog i nevladinog sektora u slivu rijeke Save, koji rade u oblastima integrisanog upravljanja poplavnim rizicima, predviđanju poplava i odgovaranju na poplave. Učestvovali su i predstavnici sliva rijeke Drim.

Cilj radionice je da se testira cjelokupna sposobnost učesnika kako bi se postiglo efikasno smanjenje rizika od poplava za cijeli sliv Save, na različitim nivoima, primjenjivo na oba nivoa (od lokalnog do nacionalnog i prekograničnog nivoa) i vremenski okvir za odgovor na poplave (u uslovima vjerovatnosti pojave i učestalosti poplava). To je postignuto radionicom koja je uključivala i rad u grupama po pojedinim temama, kao i rasprave.

Radionica je demonstrirala mogućnosti sistema Sava FFWS i I-REACT, uključujući terensku vježbu koju je izveo projektni tim I-REACT uz pomoć Sektora za civilnu zaštitu Hrvatske.
 

PRILOŽENI DOKUMENTI

Preuzmi dokument»

Spisak učesnika

Preuzmi dokument»

Prezentacije

Preuzmi dokument»

Preporuke

KONTAKT OSOBA

Mirza Sarač, msarac@savacommission.org
Plan obilježavanja