О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Прекогранична тренинг радионица о управљању и технологији за смањење ризика од поплава: Повезивање раног упозорења и управљања ванредним ситуацијама у сливу ријеке Саве

завршетак:  07.12.2017.почетак:  05.12.2017.
мјесто догађаjа:  Схератон Ѕагреб Хотел (Улица кнеѕа Борне 2, Ѕагреб)
5.-7. децембра 2017. у Загребу је одржана прекогранична тренинг радионица "Управљање и технологија за смањење ризика од поплава: Повезивање раног упозорења и управљања ванредним ситуацијама у сливу ријеке Саве". Радионицу је организовао UNESCO Регионални биро за умјетност и културу у Европи, у сарадњи са Међународном комисијом за слив ријеке Саве (Савска комисија) и уз техничку подршку коју пружају Deltares, Royal Haskoning DHV из Холандије, CIMA Research Foundation и Instituto Superiore Mario Boella (ISMB) из Италије. 

Међу 70-ак учесника радионице било је креатора политика и доносиоца одлука на државним и међународним нивоима, као и стручњака из институција и организација из владиног и невладиног сектора у сливу ријеке Саве, који раде у областима интегрисаног управљања ризицима од поплава, прогноза поплава и хитним интервенцијама у случајевима ванредних ситуација. Учествоовали су и представници слива ријеке Дрим.

Циљ радионице је тестирање цјелокупне способности учесника ради постизања ефикасног смањења ризика од поплава за цијели слив Саве на различитим нивоима, што би било примјењиво на оба нивоа (од локалног до националног и прекограничног нивоа) и временски оквир за одговор на поплаве (у условима вјероватноће појаве и учесталости поплава). То је постигнуто радионицом која је укључивала и рад по групама на поједине теме, а такође и дискусије.

Радионица је демонстрирала могућности система Sava FFWS и I-REACT, укључујући теренску вјежбу коју је извео пројектни тим I-REACT уз помоћ Сектора за цивилну заштиту Хрватске.
 

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ

Преузми документ»

Списак учесника

Преузми документ»

Презентације

КОНТАКТ ОСОБА

Мирза Сарач, msarac@savacommission.org
План обиљежавања