O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Prekomejna izobraževalna delavnica o upravljanju in tehnologijah za zmanjševanje poplavne ogroženosti: Povezovanje zgodnjega opozarjanja ter obvladovanja nesreč v Savskem bazenu

konec:  07.12.2017.početak:  05.12.2017.
mesto dogajanja:  Sheraton Zagreb Hotel, Ulica kneza Borne 2, Zagreb
Od 5. do 7. decembra 2017 je v Zagrebu potekala prekomejna izobraževalna delavnica o "Upravljanju in tehnologiji za zmanjševanje poplavne ogroženosti: Povezovanje zgodnjega opozarjanja ter obvladovanja nesreč v Savskem bazenu". Delavnico je organiziral Regionalni urad UNESCA za znanost in kulturo v Evropi v sodelovanju z Mednarodno komisijo za Savski bazen (ISRBC) in s tehnično podporo, ki so jo nudili Deltares, Royal Haskoning DHV iz Nizozemske, CIMA Research Foundation in Instituto Superiore Mario Boella (ISMB) iz Italije. 

Na delavnici je sodelovalo več kot šezdeset udeležencev odgovornih za oblikovanje politike in odločanje na nacionalni in mednarodni ravni, strokovnjaki iz institucij in organizacij iz vladnega in nevladnega sektorja v Savskem bazenu, ki delujejo na področju integriranega obvladovanja poplav ter napovedovanja in odzivanja na poplave. Delavnice so se udeležili tudi predstavniki iz porečja reke Drin.

Cilj delavnice je bil, da se testira sposobnosti udeležencev pri doseganju učinkovitega zmanjšanja poplavnega tveganja v Savskem bazenu na različnih ravneh, (od lokalnih, državnih do čezmejnih) ter za časovno obdobje l (v smislu pojavljanja in pogostosti poplav). Udeleženci so sodelovali pri delu na specifičnih temah ter v razpravah.

Na delavnici so bile prikazane zmogljivosti sistemov Sava FFWS in I-REACT vključno z vajami na terenu, ki jih je izvedla projektna skupina I-REACT v sodelovanju s Civilno zaščito Hrvaške.
 

PRILOŽENI DOKUMENTI

Prevzemanje»

Dnevni red

Prevzemanje»

Seznam udeležencev

Prevzemanje»

Predstavitve

Prevzemanje»

Priporočila

KONTAKTNA OSEBA

Mirza Sarač, msarac@savacommission.org