O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

13. sestanek kapitanij kapitanij v Savkem bazenu

konec:  30.10.2018.početak:  29.10.2018.
mesto dogajanja: 
Trinajsti sestanek kapitanov kapitanij v Savskem bzenu je potekal 29. in 30. oktobra v Banji Bašti pod pokroviteljstvom Republike Srbije po načelu rotacije pogodbenic Okvirnega sporazuma Savskega bazena.

Teme sestanka so se nanašale na dvigovanje stopnje varnosti plovbe ter povečanje učinkovitosti delovanja samih kapitanij. Sestanku so poleg kapitanov kapitanij prvič sodelovali predstavniki inspekcijskih teles, ki so neposredno vključeni v postopke kontrole izvajanja predpisov. Ob tej priliki so udeleženci izmenjali vse važne informacije iz njihovega delokroga.

Predstavitve, zaključki , seznam udeležencev in fotografije so dostopni na delu spletne strani Savske komisije pod „Novice“.

PRILOŽENI DOKUMENTI

Prevzemanje»

Zaključki_lat

Prevzemanje»

Zaključki_cir

Prevzemanje»

Seznam udeležencev_lat

Prevzemanje»

Seznam udeležencev_cir

Prevzemanje»

Prezentacije I

Prevzemanje»

Prezentacije II

Prevzemanje»

Prezentacije III

Prevzemanje»

Fotografije

KONTAKTNA OSEBA