O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Peti sestanek pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu

konec:  02.12.2014.početak:  02.12.2014.
mesto dogajanja:  Hrvatske vode (Ulica grada Vukovara 220, Zagreb)

2. decembra 2014 je v Zagrebu potekal 5. sestanek pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, na katerem so sodelovale delegacije držav v porečju reke Save ter več predstavnikov mednarodne skupnosti. 

To mednarodno srečanje je zelo pomembno za prekomejno sodelovanje na področju voda, usmerjanje konkretnih aktivnosti držav in iskanje skupnih rešitev za trajnostni razvoj Savskega bazena.

Na sestanku so udeleženci obravnavali ključne zadeve, ki so pomembne za izvajanje Okvirnega sporazuma, kot so načrtovanje upravljanja voda v porečju reke Save, obvadovanje poplav in obnova plovbe ter važnost podpisanih kot tudi sklepanje novih izvedbenih Protokolov k Okvirnem sporazumu, s čimer se pospešuje regionalno sodelovanje. 

Pogodbenice ((Bosna in Hercegovina, Republika Hrvaška, Republika Slovenija in Republika Srbija) so sprejele skupno deklaracijo s smernicami za nadaljno izvedbo Okvirnega sporazuma. Predstavljeni so bili rezultati dela Mednarodne komisije za Savski bazen, kot tudi doseženi skupni rezultati držav v Savskem bazenu pri izvedbi Okvirnega sporazuma. 

Na sestanku je predstavnik Parlamenta mladih predstavil delo Parlamenta mladih, tradicionalnega dogodka, ki je namenjen jačanju ekološke zavesti mladih, prepoznavanju gospodarskih potencialov reke Save, kot tudi važnosti prekomejnega sodelovanja na področju voda. 

Naslednji, 6. sestanek pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu bo potekal leta 2016 v Republiki Srbiji. 

 

PRILOŽENI DOKUMENTI

Prevzemanje»

AD.1_Svečana otvoritev in konstituiranje sestanka pogodbenic_Izjava

Prevzemanje»

AD.2_Dnevni red

Prevzemanje»

POROČILO + Aneksi_Angleščina

Prevzemanje»

Četrto nacionalno poročilo o izvajanju FASRB_BOSNA in HERCEGOVINA

Prevzemanje»

Četrto nacionalno poročilo o izvajanju FASRB_HRVAŠKA

Prevzemanje»

Četrto nacionalno poročilo o izvajanju FASRB_SRBIJA

Prevzemanje»

Četrto nacionalno poročilo o izvajanju FASRB_SLOVENIJA

Prevzemanje»

AD.3_Uradna izjava pogodbenic Okvirnega sporazuma

Prevzemanje»

AD.4_Sodelovanje s partnerji-kratki nagovori

Prevzemanje»

AD.5_Tekoče zadeve izvajanja Okvirnega sporazuma

Prevzemanje»

AD.7_Sodelovanje mladih pri upravljanju z vodami v Savskem bazenu

Prevzemanje»

AD.8_Risani film "H2Ooooh!"

Prevzemanje»

AD.9_Nagovor gostitelja 6. sestanka pogodbenic

KONTAKTNA OSEBA

 
Koledar
forwardbacknovembar 2020
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Plan označevanja