O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Ministarski sastanak o regionalnoj suradnji u području voda

završetak:  06.07.2015.početak:  06.07.2015.
mjesto događaja:  Brčko, Gradska vijećnica, Robertsa B. Owena br. 1

Na poziv Međunarodne komisije za sliv rijeke Save u Brčkom je, godinu dana nakon katastrofalnih poplava u slivu, održan sastanak ministara nadležnih za područja voda i vodnog prometa te drugih visokih predstavnika država u slivu Save – Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije kako bi zajednički razmotrili pitanje daljnje regionalne suradnje savskih država u područjima koje obuhvaća Okvirni sporazum o slivu rijeke Save.

Na sastanku su sudjelovali g. Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, g. Slavko Matanović, ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, g. Tihomir Jakovina, ministar poljoprivrede Republike Hrvatske, gđa. Irena Majcen, ministrica okoliša i prostornog planiranja Republike Slovenije, g. Atila Juhas, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite okoliša Republike Srbije, te drugi visoki dužnosnici.  

            U sklopu sastanka, potpisan je Protokol o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save, kojim se određuju osnovna načela održivog upravljanja nanosom, uvažavajući pri tome prirodne procese i vodni režim. Države se Protokolom također obvezuju da će izraditi Plan upravljanja nanosom u slivu rijeke Save te da će na godišnjoj razini razmjenjivati informacije o planiranom iskopu nanosa.

Četiri države u slivu rijeke Save, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija i Srbija, suradnjom kroz Međunarodnu komisiju za sliv rijeke Save već godinama ulažu zajedničke napore u provedbi „Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save“, čiji su ciljevi, između ostalog,  suradnja u poduzimanju mjera prevencije ili ograničavanja opasnosti i smanjenje štetnih posljedica nepogoda, uključujući i one izazvane poplavama.

U skladu s tim, Savska komisija koordinira niz ključnih aktivnosti od zajedničkog interesa u području zaštite od poplava, značajnih za cijeli sliv, kao što su:

-          izrada zajedničkog „Plana upravljanja rizikom od poplava“, kojim će se definirati ciljevi upravljanja rizikom od poplava od zajedničkog interesa na razini sliva rijeke Save, mjere za postizanje tih ciljeva, mehanizmi koordinacije na razini sliva, kao i način suradnje država stranaka u slučaju izvanredne obrane od poplava i

-          razvoj koordiniranog sustava prognoze, upozoravanja i uzbunjivanja u slučaju pojava poplava u slivu rijeke Save.

Na sastanku je istaknuto da su u tom području već postignuti značajni rezultati, ali je neophodno da se procesi nastave uz dodatnu podršku država, kako bi se doveli na razinu na kojoj mogu učinkovito utjecati na smanjenje rizika, kao i štetnih posljedica poplava u budućnosti.

Na sastanku u Brčkom su visoki predstavnici država razmotrili i status implementacije projekta obnove i razvoja prometa i plovidbe na plovnom putu rijeke Save. Obzirom da su dosad učinjeni znatni napori na pripremi obnove plovnog puta rijeke Save, te da se Projekt nalazi u fazi pripreme glavnog projekta plovnog puta koja neposredno predhodi izvođenju radova na plovnom putu, razmotrili su se daljnji koraci koje je potrebno poduzeti kako bi se intenzivirale i ubrzale  aktivnosti na pripremi nedostajuće projektne dokumentacije za obnovu plovnog puta, imajući u vidu da je cjelovita obnova plovnog puta rijeke Save jedan od prioriteta u razvoju prometne mreže u slivu rijeke Save.

            Kako se ove godine navršilo deset godina od početka rada Savske komisije, na sastanku su rezimirani rezultati regionalne suradnje u području voda kroz koordinaciju Savske komisije te utvrđene smjernice za budućnost.

U sklopu održavanja Ministarskog sastanka, ministar poljoprivrede Republike Hrvatske g. Tihomir Jakovina i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovne g. Mirko Šarović, potpisali su i bilateralni Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o pravima i obvezama korištenja voda iz javnih vodoopskrbnih sustava presječenih državnom granicom. Ugovor je sklopljen u cilju utvrđivanja uvjeta za korištenje voda za potrebe javne vodoopskrbe iz javnih vodoopskrbnih sustava s državnog područja jedne države, za stanovništvo na državnom području druge države.


DOKUMENTI U PRILOGU

Preuzmi dokument»

D. Komatina - 10 godina Savske komisije

Preuzmi dokument»

D. Komatina - Godišnjica poplave - gdje smo sada

Preuzmi dokument»

Ž. Milković - Obnova plovnog puta - kako dalje

Preuzmi dokument»

Zaključci

KONTAKT OSOBA