О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Министарски састанак о регионалној сарадњи у области вода

завршетак:  06.07.2015.почетак:  06.07.2015.
мјесто догађаjа:  Брчко, БИХ
 На позив Међународне комисије за слив ријеке Саве у Брчком је, годину дана након катастрофалних поплава у сливу, одржан састанак министара надлежних за области вода и водног саобраћаја те других високих представника држава у сливу Саве – Босне и Херцеговине, Хрватске, Словеније и Србије како би заједнички размотрили питање даље регионалне сарадње савских држава у подручјима које обухвата Оквирни споразум о сливу ријеке Саве.

На састанку су учествовали г. Мирко Шаровић, министар спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине, г. Славко Матановић, министар комуникација и транспорта Босне и Херцеговине, г. Тихомир Јаковина, министар пољопривреде Републике Хрватске, гђа. Ирена Мајцен, министарка животне средине и просторног планирања Републике Словеније, г. Атила Јухас, државни секретар у Министарству пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, те други високи функционери.  

            У склопу састанка, потписан је Протокол о управљању наносом уз Оквирни споразум о сливу ријеке Саве, којим се одређују основна начела одрживог управљања наносом, уважавајући при томе природне процесе и водни режим. Државе се Протоколом такође обавезују да ће израдити План управљања наносом у сливу ријеке Саве те да ће на годишњем нивоу размјењивати информације о планираном ископу наноса.

Четири државе у сливу ријеке Саве, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија и Србија, сарадњом кроз Међународну комисију за слив ријеке Саве, већ годинама улажу заједничке напоре у спровођењу „Оквирног споразума о сливу ријеке Саве“, чији су циљеви, између осталог,  сарадња у предузимању мјера превенције или ограничавања опасности и смањење штетних посљедица непогода, укључујући и оне изазване поплавама.

У складу с тим, Савска комисија координира низ кључних активности од заједничког интереса у области заштите од поплава, значајних за цијели слив, као што су:

-          израда заједничког „Плана управљања ризиком од поплава“, којим ће се дефинисати циљеви управљања ризиком од поплава од заједничког интереса на нивоу слива ријеке Саве, мјере за постизање тих циљева, механизми координације на нивоу слива, као и начин сарадње држава страна у случају ванредне одбране од поплава и

-          развој координисаног система прогнозе, упозоравања и узбуњивања у случају појава поплава у сливу ријеке Саве.

На састанку је истакнуто да су у тој области већ постигнути значајни резултати, али је неопходно да се процеси наставе уз додатну подршку држава, како би се довели на ниво на којем могу ефикасно утицати на смањење ризика, као и штетних посљедица поплава у будућности.

На састанку у Брчком високи представници држава су размотрили и статус имплементације пројекта обнове и развоја саобраћаја и пловидбе на пловном путу ријеке Саве. С обзиром да су до сада уложени знатни напори на припреми обнове пловног пута ријеке Саве, те да се Пројекат налази у фази припреме главног пројекта пловног пута која непосредно претходи извођењу радова на пловном путу, размотрили су се даљи кораци које је потребно предузети како би се интензивирале и убрзале  активности на припреми недостајуће пројектне документације за обнову пловног пута, имајући у виду да је обнова пловног пута ријеке Саве један од приоритета у развоју транспортне мреже у сливу ријеке Саве.

            Како се ове године навршило десет година од почетка рада Савске комисије, на састанку су резимирани резултати регионалне сарадње у области вода кроз координацију Савске комисије те утврђене смјернице за будућност.

У склопу одржавања Министарског састанка, министар пољопривреде Републике Хрватске г. Тихомир Јаковина и министар спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговне г. Мирко Шаровић, потписали су и билатерални Уговор између Владе Републике Хрватске и Савјета министара Босне и Херцеговине о правима и обавезама коришћења вода из јавних система за водоснабдјевање пресјечених државном границом. Уговор је склопљен у циљу утврђивања услова за коришћење вода за потребе јавног водоснабдјевања из јавних система водоснабдјевања са државног подручја једне државе, за становништво на државном подручју друге државе.

 

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ

Преузми документ»

Д. Коматина - 10 година Савске комисије

Преузми документ»

Д. Коматина - Годишњица поплаве - где смо сада

Преузми документ»

Ж. Милковић - Обнова пловног пута - како даље

КОНТАКТ ОСОБА