О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

1. састанак Форума заинтересованих страна заинтересованих страна за Пројект израде студије утицаја на животну средину и пројектне документације за Унапређење услова пловидбе на дионици ријеке Саве од ркм 300 до ркм 329

завршетак:  22.05.2019.почетак:  22.05.2019.
мјесто догађаjа:  Хрватске воде (Ул. града Вуковара 220, Загреб)
Дана 22. маја 2019. године у просторијама Хрватских вода одржаће се први састанак Форума заинтересованих страна за Пројект израде студије утицаја на животну средину и пројектне документације за Унапређење услова пловидбе на дионици ријеке Саве од ркм 300 до ркм 329 (Пројект Јаруге - Нови Град).

Форум заинтересованих страна је успостављен како би се обезбједила транспарентност у спровођењу наведеног пројекта и како би се омогућила боља комуникација између свих заинтересованих страна на пројекту. Рад Форума ће се обављати у складу са смјерницама дефинисаним у Заједничкој изјави о водећим принципима за развој унутрашње пловидбе и заштите животне средине у сливу ријеке Дунав и Платина приручника о добрим праксама у планирању одрживих водних путева.

Главни задаци Форума су: омогућење размјене информација о изради Студије утицаја на животну средину и изради пројектне документације; формулисање пројектних потреба за информацијама, коментара, питања и препорука пројектном тиму; израда приједлога потребних побољшања активности у различитим фазама Пројекта; потицање спровођења начела Заједничке изјаве о водећим принципима за развој унутрашње пловидбе и заштите животне средине у сливу ријеке Дунав и Приручника о добрим праксама у планирању одрживих пловних путева; разматрање других релевантних препорука и приједлога у вези с Пројектом.

Форумом ће се остваривати активно укључење заинтересованих страна, односно њихово пуно учешће кроз цијели процес пројектног планирања, а самим тим и њихов непосредан допринос у крајњем исходу и плановима.

За све додатне информације, слободно се обратите Душку Исаковићу, савјетнику за техничка питања у пловидби на disakovic@savacommisison.org

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ

Преузми документ»

Дневни ред (на хрватском)

Преузми документ»

Дневни ред (на енглеском)

КОНТАКТ ОСОБА

 
План обиљежавања