О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

1. састанак Форума заинтересованих страна за Пројекaт израде студије утицаја на животну средину и пројектне документације за унапређење услова пловидбе на дионици ријеке Саве од ркм 300 до ркм 329

завршетак:  22.05.2019.почетак:  22.05.2019.
мјесто догађаjа:  Хрватске воде (Ул. града Вуковара 220, Загреб)
Дана 22. маја 2019. године у просторијама Хрватских вода одржан је први састанак Форума заинтересованих страна за Пројект израде студије утицаја на животну средину и пројектне документације за унапређење услова пловидбе на дионици ријеке Саве од ркм 300 до ркм 329 (Пројект Јаруге - Нови Град).

Форум заинтересованих страна је успостављен како би се обезбједила транспарентност у спровођењу наведеног пројекта и како би се омогућила боља комуникација између свих заинтересованих страна на пројекту. Рад Форума ће се обављати у складу са смјерницама дефинисаним у Заједничкој изјави о водећим принципима за развој унутрашње пловидбе и заштите животне средине у сливу ријеке Дунав и Платина приручника о добрим праксама у планирању одрживих водних путева.

Главни задаци Форума су: омогућење размјене информација о изради Студије утицаја на животну средину и изради пројектне документације; формулисање пројектних потреба за информацијама, коментара, питања и препорука пројектном тиму; израда приједлога потребних побољшања активности у различитим фазама Пројекта; потицање спровођења начела Заједничке изјаве о водећим принципима за развој унутрашње пловидбе и заштите животне средине у сливу ријеке Дунав и Приручника о добрим праксама у планирању одрживих пловних путева; разматрање других релевантних препорука и приједлога у вези с Пројектом.

Форумом ће се остваривати активно укључење заинтересованих страна, односно њихово пуно учешће кроз цијели процес пројектног планирања, а самим тим и њихов непосредан допринос у крајњем исходу и плановима.

На састанку су представљене активности на изради пројектне документације и студије процјене утицаја на животну средину. Посебна пажња посвећена је хидрауличком моделирању за потребе концептуалних рјешења, укључујући и вишекритеријумску анализу за оптимални избор мјера на предметним дионицама. Што се тиче процјене утицаја на животну средину, закључено је да би требало направити додатне анализе варијантних рјешења са детаљном разрадом еколошких показатеља, тј. показатеља утицаја на животну средину.

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ

Преузми документ»

Дневни ред (на хрватском)

Преузми документ»

Дневни ред (на енглеском)

Преузми документ»

Пројекат побољшања услова пловности ријеке Саве од ркм 300 до ркм 329 - Концептуално рјешење

Преузми документ»

Презентације са састанка

Преузми документ»

Извjештај са састанка (на хрватском језику)

Преузми документ»

Извjештај са састанка (на енглеском језику)

КОНТАКТ ОСОБА

 
План обиљежавања