O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

1. sastanak Foruma dionika za Projekt izrade studije utjecaja na okoliš i projektne dokumentacije za Unapređenje uvjeta plovidbe na dionici rijeke Save od rkm 300 do rkm 329

završetak:  22.05.2019.početak:  22.05.2019.
mjesto događaja:  Hrvatske vode (Ul. grada Vukovara 220, Zagreb)
Dana 22. svibnja 2019. godine u prostorijama Hrvatskih voda održat će se prvi sastanak Foruma dionika za Projekt izrade studije utjecaja na okoliš i projektne dokumentacije za Unapređenje uvjeta plovidbe na dionici rijeke Save od rkm 300 do rkm 329 (Projekt Jaruge - Novi Grad).

Forum dionika je uspostavljen kako bi se osigurala transparentnost u provedbi navedenog projekta i kako bi se omogućila bolja komunikacija između svih dionika na projektu. Rad Foruma će se obavljati u skladu sa smjernicama definiranim u Zajedničkoj izjavi o vodećim principima za razvoj unutarnje plovidbe i zaštite okoliša u slivu rijeke Dunav i Platina priručnika o dobrim praksama u planiranju održivih vodnih putova.

Glavne zadaće Foruma su: omogućenje razmjene informacija o izradi Studije utjecaja na okoliš i izradi projektne dokumentacije; formuliranje projektnih potreba za informacijama, komentara, pitanja i preporuka projektnom timu; izrada prijedloga potrebnih poboljšanja aktivnosti u različitim fazama Projekta; poticanje provedbe načela Zajedničke izjave o vodećim principima za razvoj unutarnje plovidbe i zaštite okoliša u slivu rijeke Dunav i Priručnika o dobrim praksama u planiranju održivih plovnih putova; razmatranje drugih relevantnih preporuka i prijedloga u vezi s Projektom.

Forumom će se ostvarivati aktivno uključenje dionika, odnosno njihovo puno sudjelovanje kroz cijeli proces projektnog planiranja, a samim time i njihov izravan doprinos u krajnjem ishodu i planovima.

Za sve dodatne informacije, slobodno se obratite Dušku Isakoviću, savjetniku za tehnička pitanja plovidbe na disakovic@savacommisison.org

DOKUMENTI U PRILOGU

Preuzmi dokument»

Dnevni red (na hrvatskom)

Preuzmi dokument»

Dnevni red (na engleskom)

KONTAKT OSOBA