O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Prvo srečanje Foruma deležnikov za razvoj študije presoje vplivov na okolje in zasnove projekta: Izboljšanje plovnih razmer po reki Savi od rkm 300 do rkm 329

konec:  22.05.2019.početak:  22.05.2019.
mesto dogajanja:  Hrvaške vode (Ul. grada Vukovara 220, Zagreb)
V prostorih Hrvatskih voda v Zagrebu je 22. maja 2019 potekalo prvo srečanje Foruma deležnikov za razvoj študije presoje vplivov na okolje in zasnove projekta: Izboljšanje plovnih razmer po reki Savi od rkm 320 do rkm 329 (Projekt Jaruge - Novi Grad).

Forum deležnikov je bil ustanovljen z namenom, da se zagotovi preglednost pri izvajanju zgoraj navedenega projekta, s čimer bo omogočenai boljša komunikacija med vsemi deležniki, ki so vključeni v projekt. Delo Foruma se bo izvajalo v skladu s smernicami, opredeljenimi v Skupni izjavi o vodilnih načelih za razvoj notranje plovbe in varstvu okolja v Donavskem bazenu in Priročniku Platina o dobrih praksah pri načrtovanju trajnostnih plovnih poti.

Glavne naloge foruma so: izmenjava informacij o razvoju projektne dokumentacije tre študije o vplivu na okolje; oblikovanje potrebnih informacij, pripomb, vprašanj in priporočil projektni skupini; izdelava predlogov za potrebne izboljšave v različnih delih projekta; spodbujanje izvajanja načel Skupne izjave o vodilnih načelih za razvoj notranje plovbe in varstva okolja v Donavskem bazenu in Priročnika o dobrih praksah pri načrtovanju trajnostnih plovnih poti ter upoštevanje drugih ustreznih priporočil in predlogov v zvezi s projektom.

Deležniki bodo aktivno vključeni v celoten proces načrtovanja ter posledično prispevali svoj delež h končnim rezultatom in načrtom.

Na srečanju so bile predstavljene aktivnosti na razvoju projektne dokumentacije in študije o presoji vplivov na okolje. Posebna pozornost je bila namenjena hidravličnemu modeliranju za potrebe konceptualnih rešitev, vključno z analizo, v kateri je bilo upoštevano več kriterijev za optimalno izbiro ukrepov za predmetni odsek. Kar se tiče presoje vplivov na okolje je bilo ugotovljeno, da bi bilo treba opraviti dodatne analize variantnih rešitev z upoštevanjem različnih pokazateljev vplivov na okolje.

PRILOŽENI DOKUMENTI

Prevzemanje»

Dnevni red (hrvaško)

Prevzemanje»

Dnevni red (angleško)

Prevzemanje»

Projekt izboljšave pogojev plovnosti reke Save od rkm 300 do rkm 329 - Koncepcijska rešitev

Prevzemanje»

Predstavitve s sestanka

Prevzemanje»

Poročilo s sestanka (hrvaško)

Prevzemanje»

Poročilo s sestanka (angleško)

KONTAKTNA OSEBA