O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Prvo srečanje Foruma deležnikov za razvoj študije presoje vplivov na okolje in zasnove projekta: Izboljšanje plovnih razmer po reki Savi od rkm 300 do rkm 329

konec:  22.05.2019.početak:  22.05.2019.
mesto dogajanja:  Hrvaške vode (Ul. grada Vukovara 220, Zagreb)
Prvo srečanje Foruma deležnikov za razvoj študije presoje vplivov na okolje in zasnove projekta: Izboljšanje plovnih razmer po reki Savi od rkm 300 do rkm 329 (Projekt Jaruge - Novi Grad) bo potekalo 22. maja v Zagrebu , 2019.

Forum deležnikov je bil ustanovljen z namenom, da se zagotovi preglednost pri izvajanju zgoraj navedenega projekta, s čimer bo omogočenai boljša komunikacija med vsemi deležniki, ki so vključeni v projekt. Delo Foruma se bo izvajalo v skladu s smernicami, opredeljenimi v Skupni izjavi o vodilnih načelih za razvoj notranje plovbe in varstvu okolja v Donavskem bazenu in Priročniku Platina o dobrih praksah pri načrtovanju trajnostnih plovnih poti.

Glavne naloge foruma so: izmenjava informacij o razvoju projektne dokumentacije tre študije o vplivu na okolje; oblikovanje potrebnih informacij, pripomb, vprašanj in priporočil projektni skupini; izdelava predlogov za potrebne izboljšave v različnih delih projekta; spodbujanje izvajanja načel Skupne izjave o vodilnih načelih za razvoj notranje plovbe in varstva okolja v Donavskem bazenu in Priročnika o dobrih praksah pri načrtovanju trajnostnih plovnih poti ter upoštevanje drugih ustreznih priporočil in predlogov v zvezi s projektom.

Deležniki bodo aktivno vključeni v celoten proces načrtovanja ter posledično prispevali svoj delež h končnim rezultatom in načrtom.

Za vse dodatne informacije prosimo kontaktirajte Duška Isakovića, svetovalca za tehnična vprašanja navigacije na disakovic@savacommisison.org .

PRILOŽENI DOKUMENTI

Prevzemanje»

Dnevni red (hrvaško)

Prevzemanje»

Dnevni red (angleško)

KONTAKTNA OSEBA