О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

1. састанак Форума заинтересованих страна за Пројекaт израде студије утицаја на животну средину и пројектне документације за унапређење услова пловидве на деоници реке Саве од ркм 300 до ркм 329

завршетак:  22.05.2019.почетак:  22.05.2019.
место догађаjа:  Хрватске воде (Ул. града Вуковара 220, Загреб)
Дана 22. маја 2019. године у Загребу, у просторијама Хрватских вода одржан је први састанак Форума заинтересованих страна за Пројекaт израде студије утицаја на животну средину и пројектне документације за унапређење услова пловидве на деоници реке Саве од ркм 300 до ркм 329 (Пројекaт Јаруге - Нови Град).

Форум заинтересованих страна је успостављен како би се обезбедила транспарентност у спровођењу наведеног пројекта и како би се омогућила боља комуникација између свих заинтересованих страна на пројекту. Рад Форума ће се обављати у складу са смерницама дефинисаним у Заједничкој изјави о водећим принципима за развој унутрашње пловидбе и заштите животне средине у сливу реке Дунав и Платина приручника о добрим праксама у планирању одрживих водних путева.

Главни задаци Форума су: омогућење размене информација о изради Студије утицаја на животну средину и изради пројектне документације; формулисање пројектних потреба за информацијама, коментара, питања и препорука пројектном тиму; израда предлога потребних побољшања активности у различитим фазама Пројекта; потицање спровођења начела Заједничке изјаве о водећим принципима за развој унутрашње пловидбе и заштите животне средине у сливу реке Дунав и Приручника о добрим праксама у планирању одрживих пловних путева; разматрање других релевантних препорука и предлога у вези са Пројектом.

Форумом ће се остваривати активно укључење заинтересованих страна, односно њихово пуно учешће кроз целокупан процес пројектног планирања, а самим тим и њихов непосредан допринос у крајњем исходу и плановима.

На састанку су представљене активности на изради пројектне документације и студије процене утицаја на животну средину. Посебна пажња посвећена је хидрауличком моделирању за потребе концептуалних решења, укључујући и вишекритеријумску анализу за оптимални избор мера на предметним доницама. Што се тиче процене утицаја на животну средину, закључено је да би требало направити додатне анализе варијантних решења са детаљном разрадом еколошких показатеља, тј. показатеља утицаја на животну средину.

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ

Преузми документ»

Дневни ред (на хрватском)

Преузми документ»

Дневни ред (на енглеском)

Преузми документ»

Пројекат побољшања услова пловности реке Саве од ркм 300 до ркм 329 - Концептуално решење

Преузми документ»

Презентације са састанка

Преузми документ»

Извештај са састанка (на хрватском језику)

Преузми документ»

Извештај са састанка (на енглеском језику)

КОНТАКТ ОСОБА