O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

2. sastanak Foruma interesnih grupa za Projekt izrade studije uticaja na okoliš i projektne dokumentacije za Unapređenje uslova plovidbe na dionici rijeke Save od rkm 300 do rkm 329

završetak:  12.11.2019.početak:  12.11.2019.
mjesto događaja:  Hrvatske vode (Ul. grada Vukovara 220, Zagreb)
Dana 12. novembra 2019. godine u prostorijama Hrvatskih voda održan je drugi sastanak Foruma interesnih grupa za Projekt izrade studije uticaja na okoliši i projektne dokumentacije za unapređenje uslova plovidve na dionici rijeke Save od rkm 300 do rkm 329 (Projekt Jaruge - Novi Grad).

 

PRILOŽENI DOKUMENTI

Preuzmi dokument»

Dnevni red

Preuzmi dokument»

Prezentacija 1

Preuzmi dokument»

Prezentacija 2

Preuzmi dokument»

Prezentacija 3

KONTAKT OSOBA