О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Парламента младих слива реке Саве 2017

завршетак:  03.06.2017.почетак:  02.06.2017.
место догађаjа:  Београд (Србија)
Дана 2. и 3. јуна 2017. године у Београду (Србија) одржан је шести по реду састанак Парламента младих слива реке Саве на коме је учествовало 60 ученика и професора из 9 средњих школа из Словеније, Хрватске, Србије и Босне и Херцеговине. 

На основу пријава приспелих на расписани конкурс за тематски школски час под називом Утицај климатских промена на живот у сливу реке Саве“  изабране су школе из Кисељака (Средња школа Иван Горан Ковачић) и Високог (Мешовита средња школа Хазим Шабановић“) из БиХ, Загреба (Управна школа и Српска православна општа гимназија Кантакузина Катарина Бранковић“) из Хрватске, Београда (Гимназија Патријарх Павле“) и Смедеревске Паланке (Паланачка гимназија) из Србије и из Љубљане (Биотехнички образовни центар Љубљанa - Гимназија и ветеринарска школа и Биотехнички образовни центар Љубљана - Школа за прехрамбене технологије)  из Словеније.

Као награду за посебан допринос у популаризацији Парламента младих слива реке Саве позвана је такође и Угоститељко-туристичка школа из Београда. 

Први дан сусрета отпочео је на Великом ратном острву на ушћу Саве у Дунав, где су представници ЈКП Зеленило Београд представили учесницима Парламента младих основне информације о том важном заштићеном подручју које се налази у срцу Београда. Ученици су обишли острво и упознали биолошку разноврсност острва на којем живи велики број птица и расте разноврсно растиње. Представници Института Синиша Станковић су демонстрирали узорковање за биолошки мониторинг. Посебно је наглашено присуство инвазивних врста као резултат климатских промена.   

Други дан Парламента младих одржан је у Хотелу Палас у Београду. На почетку су ученици изабрали своје представнике у председништву овогодишњег Парламента, које чине по један представник из сваке државе Савског слива. По договору председник Парламента младих је из државе домаћина. 

После формирања председништва свака школа је представила осталим учесницима како је протекао школски час којим су се пријавили на конкурс. 

За наставак догађања ученици су подељени у четири групе. Прва група, састављена од чланова председништва Парламента, имала је задатак да припреми предлог акционог плана Парламента за наредни период од једне године. Друга група ученика осмишљавала је предлоге како најбоље представити овогодишњи Парламент младих на интернет страници и друштвеним мрежама. Остали ученици  подељени су у две тематске групе: прву, коју је модерирао представник WWF,  где се расправљало о начинима смањења ефеката и прилагођавања климатским променама, док се расправа у другој групи, коју је модерирала представница Младих истраживача Србије, односила на питања како млади могу променити систем одлучивања о климатским променама (Промене  променама).

На завршном делу сусрета дефинисане су главне поруке Парламента младих, и то: 

  • Потребно је подржати рад Парламента младих, његове циљеве и намену! То је могуће постићи путем друштвених мрежа, нпр.  facebooka и интернет стране Парламента, презентације на различитим нивоима (нпр. на разним школским скуповима, локалним манифестацијама и сл.)!
  • Климатске промене утичу на живот свих живих бића и стога је неопходно да се о томе подигне свест као и да се успостави сарадња по тим питањима!
  • Потребно је прилагодити се и ублажавати последице климатских промена!
  • На локалном нивоу такође се може утицати на климатске промене!
  • Било би потребно осигурати веће учешће младих у процесима доношења одлука!
  • Све дате поруке могу се сажти у једну: Припадај и информиши!


Покривитељи овогодишњег сусрета у УНДП у Босни и Херцеговини, предузећа Coca-Cole HBC за Хрватку, Словенију и Србију и ЈВП Србијаводе из Београда.

 

КОНТАКТ ОСОБА

Само Грошељ, Ана Маринић 
Календар
forwardbackаприл 2018
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
План обележавања