O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Delavnica "Trajnostno ekološko upravljanje in vzdrževanje vodnega območja celinskih voda"

konec:  21.10.2008.početak:  21.10.2008.
mesto dogajanja:  Beograd
Mednarodna komisija za zaščito rekeo Donave (ICPDR) in Mednarodna komisija za Savski bazen (ISRBC) sta leta 2007 začele sodelovati z US Army Corps of Engineers (USACE). Kot rezultat tega sodelovanja je ISRBC 21. oktobra 2008 v Beogradu (SRB) s podporo USACE in Gradbene fakultete Univerze v Beogradu kot gostitelja organizirala delavnico z naslovom „Trajnostno ekološko upravljanje in vzdrževanje vodnega območja celinskih voda“.

Glavne teme delavnice so bile:
 • upravljanje vodnega in plovbnega območja celinskih voda
 • projektiranje vodnega in plovbnega območja celinskih voda
 • raziskave bagranja na rekah
Cilji delavnice so bili:
 • predstaviti deležnikom v regiji, predvsem inštitucijam, ki se ukvarjajo z upravljanjem, vzdrževanjem vodnih območij, izkušnje in postopke USACE;
 • predstaviti izkušnje strokovnjakov v regiji v razvoju in vzdrževanje vodnega območja celinskih voda;
 • predstavitev prve skupne izjave o osnovnih načelih za razvoj plovbe po celinskih vodah in zaščite okolja v povodju reke Donave“, kot rezultat enoletnega interdisciplinarnega postopka pod vodstvom ICPDR, Donavske komisije za plovbo in ISRBC;
 • predstavitev projekta „Študija izvedljivosti in projektna dokumentacija za obnovo in razvoj transporta in plovbe po Savi“;
 • začetek neposrednega sodelovanja med ZDA in strokovnjaki iz regije z namenom, da se identificirajo mogoči pristopi k tarjnostnemu razvoju vodnega in plovbnega območja v porečju reke Save. 
Na koncu so udeleženci sprejeli naslednje zakjučke:
 1. Delavnica je le začetek sodelovanja med vladnimi inštitucijami, univerzami, civilnimi inštitucijami in gospodarstvom, ki se mora razvijati tudi v bodoče.
 2. Uporaba integralnega, interdisciplinarnega pristopa z oceno vseh rizikov je bistveno pri bodočih projektih, ki se nanašajo na razvoj plovbe po celinskih vodah.
 3. Predstavljeni so bili inovativni pristopi, ki bi se lahko uporabili pri izdelavi bodočih projektov in ekološkemu pristopu v razvoju plovbe na celinskih vodah.
 4. Skupna izjava predstavlja dober okvir za bodoče projekte, projekt za Savo pa služi kot primer njene implementacije v praksi.
 5. ISRBC bo skupaj z obema komisijama za reko Donavo organizirala podobne sestanke tudi v bodoče.
Po delavnici je v Plovput-u (Direktorat za vzdrževanje in razvoj plovbe po celinskih vodah iz Srbije) potekal sestanek strokovnjakov iz USACE s predstavniki iz držav v porečju reke Save, odgovornih za plovbo po celinskih vodah (kot npr. ministrtva, agencije in kapitanije), na katerem so razpravljali o mogočih bodočih oblikah sodelovanja. Sestanek so udeleženci zaključili s kratko plovbo po Savi in Donavi v Beogradu.

PRILOŽENI DOKUMENTI

Prevzemanje»

Informacija in končni program delavnice v Beogradu

Prevzemanje»

Predstavitve na delavnici v Beogradu

Prevzemanje»

Seznam udeležencev

KONTAKTNA OSEBA

Dejan Komatina, Sekretar
Sekretarijat Mednarodne komisije za Savski bazen
Nova ves 11, 10 000 Zagreb, Hrvaška
Tel. +385 1 488 6961
Fax + 385 1 488 6986
E-mail: dkomatina@savacommission.org
Koledar
forwardbackoktobar 2020
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Plan označevanja