О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Радионица "Еколошки одрживо управљање и одржавање унутрашњих пловних путева"

завршетак:  21.10.2008.почетак:  21.10.2008.
место догађаjа:  Београд
Међународна комисија за заштиту реке Дунав (ICPDR) и Међународна комисија за слив реке Саве (ISRBC) су 2007. године започеле неформалну сарадњу са US Army Corps of Engineers (USACE). Као резултат сарадње, 21. октобра 2008. године, у Београду, ISRBC је организовао радионицу "Еколошки одрживо управљање и одржавање унутрашњих пловних путева" уз подршку USACE и Грађевинског факултета Универзитета у Београду као домаћина.

Главне теме радионице су биле:
 • управљање пловним путевима;
 • пројектовање пловних путева;
 • истраживања у багеровању.
Циљеви радионице су били:
 • да представи интересним странама (првенствено институцијама ангажованим у управљању, одржавању и градњи) искуство и праксу USACE;
 • да представи праксу регионалних стручњака у развоју и одржавању унутрашњих пловних путева;
 • да представи "Заједничку Изјаву o водећим принципима за развој унутрашње пловидбе и заштите животне средине у сливу реке Дунав“, израђену током једногодишњег интердисциплинарног процеса, вођеног од стране ICPDR, Дунавске комисије и ISRBC;
 • да представи скоро израђену "Студију оправданости и пројектну документацију за рехабилитацију и развој саобраћаја и пловидбе на реци Сави;
 • да започне директну сарадњу између америчких и регионалних стручњака у идентификацији могућих приступа одрживом развоју унутрашњих пловних путева у сливу реке Саве.
На затварању је закључено да:
 1. је Радионица само почетак комуникације између државних институција, универзитета, јавног и приватног сектора, коју треба одржавати у будућности;
 2. примена интегралног, интердисциплинарног и на процени ризика заснованог приступа је суштинска у будућим пројектима развоја унутрашње пловидбе;
 3. је представљено неколико иновативних приступа који би могли да се користе у будућим пројектима и допринесу еколошком приступу у развоју унутрашњих пловних путева;
 4. Заједничка изјава представља добар оквир за будуће пројекте и да је Сава пројекат следећи пример њене имплементације;
 5. ће ISRBC, у сарадњи са две дунавске комисије, организовати сличне састанке у будућности.
У наставку Радионице, одржан је састанак у "Пловпут"-у, дирекцији за одржавање и развој унутрашњих пловних путева Србије, USACE стручњака са представницима савских држава, одговорних за саобраћај на унутрашњим пловним путевима (Министарстава, Агенција и Капетанија), на коме су дефинисани могући модели сарадње и наредни кораци. Програм је окончан кратком вожњом бродом по Дунави и Сави у Београду.

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ

Преузми документ»

Информација о Радионици и коначни програм рада

Преузми документ»

Презентација Радионице

Преузми документ»

Листа учесника

КОНТАКТ ОСОБА

Дејан Коматина, Секретар
Секретаријат Међународне комисије за слив реке Саве
Нова Вес 11, 10 000 Загреб, Хрватска
Tel. +385 1 488 6961
Fax + 385 1 488 6986
E-mail: dkomatina@savacommission.org
Календар
forwardbackоктобар 2020
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
План обележавања