O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Drugi sastanak na temu praćenja realizacije Zajedničke izjave o unutarnjoj plovidbi i ekološkoj održivosti u slivu Dunava

završetak:  10.03.2010.početak:  09.03.2010.
mjesto događaja:  Zagreb
ICPDR, Dunavska komisija i Savska komisija, kao i relevantne interesne grupe, se, u skladu sa Zajedničkom izjavom o unutarnjoj plovidbi i ekološkoj održivosti u slivu Dunava, sastaju na godišnjoj osnovi u cilju razmatranja specifičnih dеšavanja u oblasti plovidbe i zaštite okoliša, te da bi se ukazalo na dobra iskustva i prakse u projektima koji se tiču radova na održavanju plovnih puteva.

Prvi sastanak je održan 29.-30. januara 2009. godine u Budimpešti, a Drugi sastanak na temu praćenja realizacije Zajedničke izjave o unutarnjoj plovidbi i ekološkoj održivosti u slivu Dunava održan je 9.-10. marta 2010. godine u Zagrebu (Hrvatska). Sastanku je prisustvovalo više od 60 učesnika, koje su činili predstavnici relevantnih tijela i institucija iz sliva rijeke Dunav, tri riječne komisije (ICPDR-a, Dunavske komisije, i Savske komisije), Evropske komisije, kao i predstavnici različitih interesnih grupa iz vladinog, poslovnog, akademskog i civilnog sektora.

Na sastanku su obrađivana sljedeća pitanja:
  • pregled trenutnih „uskih grla“ u projektima u oblasti prometa unutarnjim vodama u podunavskim zemljama, uključujući i obnovu i razvoj plovidbe u slivu rijeke Save;
  • prezentacija i diskusija na temu sistema za razmjenu informacija u okviru provođenja Zajedničke izjave, i
  • prezentacija i razmatranje nacrta Priručnika o dobrim praksama u održivom projektiranju plovnih puteva, koji je pripremljen u sklopu PLATINA projekta, uključujući diskusiju i povratne informacije dobijene na dvije radionice održane za različite interesne grupe tokom 2009. godine (9.-10. juna 2009. u Zagrebu, i 15.-16. septembra 2009. u Ruse).
Domaćin sljedećeg sastanka, koji bi se, okvirno, trebao održati u prvom kvartalu 2011. godine je ICPDR.

Dokumenti sa sastanka su dostupni samo na engleskom jeziku.

PRILOŽENI DOKUMENTI

Preuzmi dokument»

Meeting Report

Preuzmi dokument»

Annex 1_AGENDA

Preuzmi dokument»

Annex 2_LoP

Preuzmi dokument»

AD.1_Progress in navigation, environmental protection and regional development_PRESENTATIONS

Preuzmi dokument»

AD.2_Current state of IWT bottleneck projects in Danube countries_PRESENTATIONS

Preuzmi dokument»

AD.3_Practical aspects for sustainable IWT_Interdisciplinary dialogue on IWT infrastructure preparation

Preuzmi dokument»

AD.4_Improving and securing the application of the Joint Statement

Plan obilježavanja