O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Drugi sestanek na temo spremljanja realizacije Skupne izjave o vodilnih principih za razvoj notranje plovbe in zaščite okolja v donavskem povodju

konec:  10.03.2010.početak:  09.03.2010.
mesto dogajanja:  Zagreb
ICPDR, Donavska komisija in Mednarodna komisija za Savski bazen kot tudi ostale interesne skupine se v skladu s Skupno izjavo o vodilnih principih za razvoj notranje plovbe in zaščite okolja v donavskem povodju vsako leto sestanejo s ciljem, da pregledajo aktualna dogajanja na področju plovbe in zaščite okolja ter, da izmenjajo izkušnje na projektih, ki se nanašajo na dela pri vzdrževanju vodnega območja.

Prvi sestanek je bil 29-30. januarja 2009 v Budimpešti (H), drugi sestanek na temo spremljanja realizacije Skupne izjave pa je potekal 9.-10. marca 2010 v Zagrebu (HR). Sestanku se je udeležilo več kot 60 predstavnikov relevantnih teles in institucij iz povodja reke Donave, tri rečne komisije (ICPDR, Donavska komisija in Mednarodna komisija za Savski bazen), Evropske komisije, kot tudi predstavniki različnih interesnih skupin iz vladinega, poslovnega, akademskega in civilnega sektorja.

Na sestanki so udeleženci obravnavali slede zadeve:
  • pregled trenutnih „ozkih grl“ v projektih na področju prometa po celinskih vodah v državah v donavskem bazenu, vključujoč obnovo in razvoj plovbe v Savskem bazenu;
  • predstavitev in razprava na temo sistema izmenjave informacij v okviru implementacije Skupne izjave; ter
  • predstavitev in obravnava načrta Priročnika o dobrih praksah pri trajnostnem načrtovanju plovbenega območja, ki je pripravljen v sklopu projekta PLATINA, vključujoč tudi razpravo in povratne informacije dobljene na osnovi dveh delavnic, ki so bile organizirane za različne interesne skupine v letu 2009 (9.-10. junija 2009 v Zagrebu in 15.-16. septemnbra v Ruse).
Gostitelj naslednjega sestanka, ki bo potekal v prvem kvartalu 2011. bo ICPDR.

Dokumenti z sestanka so dostopni samo v angleščini.

PRILOŽENI DOKUMENTI

Prevzemanje»

Meeting Report

Prevzemanje»

Annex 1_AGENDA

Prevzemanje»

Annex 2_LoP

Prevzemanje»

AD.1_Progress in navigation, environmental protection and regional development_PRESENTATIONS

Prevzemanje»

AD.2_Current state of IWT bottleneck projects in Danube countries_PRESENTATIONS

Prevzemanje»

AD.3_Practical aspects for sustainable IWT_Interdisciplinary dialogue on IWT infrastructure preparation

Prevzemanje»

AD.4_Improving and securing the application of the Joint Statement

Koledar
forwardbackavgust 2020
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Plan označevanja