О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Други састанак на тему праћења реализације Заједничке изјаве о унутрашњој пловидби и еколошкој одрживости у сливу Дунава

завршетак:  10.03.2010.почетак:  09.03.2010.
место догађаjа:  Загреб
ICPDR, Дунавска комисија и Савска комисија, као и релевантне интересне групе, се, у складу са Заједничком изјавом о унутрашњој пловидби и еколошкој одрживости у сливу Дунава, састају на годишњој основи у циљу разматрања специфичних дешавања у области пловидбе и заштите животне средине, те да би се указало на добра искуства и праксе у пројектима који се тичу радова на одржавању пловних путева.

Први састанак је одржан 29.-30. јануара 2009. године у Будимпешти, а Други састанак на тему праћења реализације Заједничке изјаве о унутрашњој пловидби и еколошкој одрживости у сливу Дунава одржан је 9.-10. марта 2010. године у Загребу (Хрватска). Састанку је присуствовало више од 60 учесника, које су чинили представници релевантних тела и институција из слива реке Дунав, три речне комисије (ICPDR-а, Дунавске комисије, и Савске комисије), Европске комисије, као и представници различитих интересних група из владиног, пословног, академског и цивилног сектора.

На састанку су обрађивана следећа питања:
  • преглед тренутних „уских грла“ у пројектима у области саобраћаја унутрашњим водама у подунавским земљама, укључујући и обнову и развој пловидбе у сливу реке Саве;
  • презентацијa и дискусијa на тему система за размену информација у оквиру реализације Заједничке изјаве, и
  • презентацијa и разматрање нацрта Приручника о добрим праксама у одрживом пројектовању пловних путева, који је припремљен у склопу ПЛАТИНА пројекта, укључујући дискусију и повратне информације добијене на две радионице одржане за различите интересне групе током 2009. године (9.-10. јуна 2009. у Загребу, и 15.-16. септембра 2009. у Русе).
Домаћин следећег састанка, који би, оквирно, требао да се одржи у првом кварталу 2011. године је ICPDR.

Документи са састанка су доступни само на енглеском језику.

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ

Преузми документ»

AD.1_Progress in navigation, environmental protection and regional development_PRESENTATIONS

Преузми документ»

AD.2_Current state of IWT bottleneck projects in Danube countries_PRESENTATIONS

Преузми документ»

AD.3_Practical aspects for sustainable IWT_Interdisciplinary dialogue on IWT infrastructure preparation

Преузми документ»

AD.4_Improving and securing the application of the Joint Statement

Календар
forwardbackоктобар 2020
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
План обележавања