О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Прва регионална радионица

завршетак:  21.06.2012.почетак:  20.06.2012.
мјесто догађаjа:  Тврђава Брод у Славонском Броду
Очување и одрживи развој цјелокупног подручја слива ријеке Саве је од неизмјерне важности како за биолошку и пејзажну различитост којима подручје обилује, тако и за живот тамошњег становништва. У складу са својом мисијом имплементације Оквирног споразума о сливу ријеке Саве,која укључује заштиту и унапрјеђење водних екосистема те усаглашавање различитих интереса корисника водних ресурса, Међународна комисија за слив ријеке Саве (Савска комисија) је у оквиру свог регионалног дјеловања препознала еко-туризам као важно будуће подручје свога рада, с посебним нагласком на Рамсарска подручја – мочварна подручја од међународне важности. Са циљем дефинисања смјерница за будуће активности држава у сливу Саве на развоју еко-туризма, Савска комисија је, у сарадњи с Амбасадом Сједињених Америчких Држава у Хрватској те Регионалним центром за заштиту животне средине, покренула пројект Развој еко-туризма у сливу ријеке Саве. У склопу пројекта ће се 20. и 21. јуна одржати Прва регионална радионица, у Тврђави Брод у Славонском Броду. Циљ ове радионице је повезивање и размјена искустава међу представницима/стручњацима четирију земаља са слива ријеке Саве у подручју туризма и заштите природе, као и дефинисање приоритета и смјерница за развој еко-туризма у прекограничном и регионалном контексту. 

 

КОНТАКТ ОСОБА

 
Календар
forwardbackјануар 2021
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
План обиљежавања
Најновије публикације