O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Prva regionalna delavnica

konec:  21.06.2012.početak:  20.06.2012.
mesto dogajanja:  Trnjava Brod (Slavonski brod, Hrvaška)
Ohranitev in trajnostni razvoj celotnega porečja reke Save je izredno važno vprašanje z vidika biološke in krajinske raznovrstnosti, kar je značilnost tega območja, kakor tudi za življenje tamkajšnih prebivalcev. V skladu s svojim poslanstvom pri izvajanju Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, ki vključuje zaščito in izboljšanje vodnega ekosistema ter usklajevanje različnih interesov med koristniki vodnih virov, je Mednarodna komisija za Savski bazen (Savska komisija) prepoznala eko-turizem kot eno izmed pomebnih področij svojega dela, s posebnim povdarkom na ramsarskih območjih- mednarodno pomembna močvirska območja. S ciljem, da se določijo smernice bodočih aktivnosti držav v Savskem bazenu pri razvoju eko-turizma, je Savska komisija v sodelovanju z Veleposlaništvom Združenih držav Amerike na Hrvaškem in z Regionalnim centrom zaščite okolja začela projekt Razvoja eko-turizma v Savskem bazenu.  V sklopu projekta bo v Trnjavi Brod v Slavonskem brodu 20. in 21. junija potekala Prva regionalna delavnica. Cilj delavnice je povezovanje in izmenjava izkušenj med predstavniki/strokovnjaki štirih držav iz Savskega bazena na področju turizma in zaščite narave, kot tudi določitev prioritet ter smernic za razvoj eko-turizma v prekomejnem i regionalnem kontekstu. 

 

KONTAKTNA OSEBA

 
Koledar
forwardbackjanuar 2021
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Plan označevanja
Najnovejše publikacije