О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Прва регионална радионица

завршетак:  21.06.2012.почетак:  20.06.2012.
место догађаjа:  у тврђави Брод у Славонском Броду
Очување и одрживи развој целокупног подручја слива реке Саве од неизмерне је важности како за биолошку и пејзажну разноликост којима подручје обилује, тако и за живот тамошњег становништва. У складу са својом мисијом, одредбе Оквирног споразума о сливу реке Саве, које укључују заштиту и унапређење водених екосастава, те усаглашавање различитих интереса корисника водних ресурса, Међународна комисија за слив реке Саве (Савска комисија) је у оквиру свога регионалног деловања препознала еко-туризам као важно будуће подручје свога рада, с посебним нагласком на Рамсарска подручја – мочварна подручја од међународне важности.  С циљем дефинисања смерница за будуће активности држава у сливу Саве на развоју еко-туризма, Савска комисија је, у сарадњи с Амбасадом Сједињених Америчких Држава у Хрватској, те Регионалним центром за заштиту животне средине, покренула пројект Развој еко-туризма у сливу реке Саве. У склопу пројекта ће се 20. и 21. јуна одржати Прва регионална радионица у тврђави Брод у Славонском Броду. Циљ ове радионице је повезивање и размена искустава међу представницима/стручњацима четири земље слива реке Саве, у подручју туризма и заштите природе, као и дефинисање приоритета и смерница за развој еко-туризма у прекограничном и регионалном контексту. 

 

КОНТАКТ ОСОБА

 
Календар
forwardbackјануар 2021
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
План обележавања
Најновије публикације