O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Radionica o POVEZIVANJU SEKTORA VODA-POLJOPRIVREDA-ENERGIJA-OKOLIŠ u slivu rijeke Save

završetak:  05.03.2014.početak:  04.03.2014.
mjesto događaja: 
UNECE i Međunarodna komisija za sliv rijeke Save zajednički su organizirali Radionicu o povezivanju sektora VODA-POLJOPRIVREDA-ENERGIJA-OKOLIŠ u slivu rijeke Save, koja se održala od 4.-6. marta 2014. u Hotelu Panorama Zagreb (HR). Više od 50 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Slovenije raspravljalo je o međusobnom utjecaju vode, poljoprivrede, energije i okoliša u slivu rijeke Save, s ciljem poboljšanja sinergije i povezanosti između različitih sektora i politika. Radionica je doprinijela povezivanju sektora u slivu rijeke Save. Osim toga, radionica je bila prilika za raspravu među nadležnim tijelima, privatnim sektorom i civilnim društvom o (i) potrebama i izazovima vezanim uz međusektorsku suradnju i koordinaciju, te (ii) o tome kako ostvariti smislene veze i osigurati korisne informacije za donošenje odluka na različitim nivoima. Povezivanje sektora u slivu rijeke Save finansijski podupire Švicarska Agencija za razvoj i suradnju te Inicijativa za zaštitu okoliša i sigurnost.

PRILOŽENI DOKUMENTI

Preuzmi dokument»

Program radionice

Preuzmi dokument»

Uvod u radionicu: ciljevi i očekivanja, podloga, povezivanje sektora voda-hrana-energija-ekosistemi pod okriljem UNECE Konvencije o vodama, ulazni podaci za radionicu

Preuzmi dokument»

Vodeći principi za Održivi razvoj hidroenergetike u slivu Dunava

Preuzmi dokument»

Implikacije EU acquis-a iz područja obnovljive energije za podregion Jugoistočne Evrope i Energetska strategija Energetske zajednice

Preuzmi dokument»

Regionalni izgledi za hranu i poljoprivredu i uticaj na povezivanje resursa

Preuzmi dokument»

Informacije iz oblasti okoliša za podršku donošenju odluka

Preuzmi dokument»

Referentni okvir za ekosisteme

Preuzmi dokument»

Planovi nacionalnog razvoja i prioritetni ciljevi sektora voda u Crnoj Gori

Preuzmi dokument»

Vodoprivreda u Srbiji

Preuzmi dokument»

BiH: Strateška orjentacija u energetskom sektoru

Preuzmi dokument»

Energetski sektor Crne Gore, strateški ciljevi

Preuzmi dokument»

Višenamjenski projekat za rijeku Savu. približavanje hidroenergetici i upravljanju sušama i poplavama

Preuzmi dokument»

Poljoprivreda i vodoprivreda u BiH

Preuzmi dokument»

Uticaj klimatskih promjena na poljprivredu, planiranje i strateške dokumente Republike Hrvatske

Preuzmi dokument»

Razvoj u slivu rijeke Save relevantan sa stanovišta povezivanja sektora

Preuzmi dokument»

Naučna podrška Strategiji Evropske Unije za Dunavski region i projektu Povezivanja sektora u slivu Dunava

Preuzmi dokument»

Prijedlog i tehničke specifikacije povezivanja sektora u slivu Dunava i primjer podsliva rijeke Save

Preuzmi dokument»

Prognoza klimatskih promjena za sliv rijeke Save

Preuzmi dokument»

Vode i Plan adaptacije na klimatske promjene u slivu rijeke Save

Preuzmi dokument»

Aktivnosti na upravljanju rizikom od poplava i prilagođavanje klimatskim promjenama u slivu rijeke Save

Preuzmi dokument»

Spoznaje o uticaju klimatskih promjena na poplavne vode rijeke Save i preliminarno utvrđivanje mjera adaptacije

Preuzmi dokument»

Orijentacijski okvir za povezivanje sektora u slivu rijeke Save

Preuzmi dokument»

Dalji koraci za povezivanja sektora u slivu rijeke Save

Preuzmi dokument»

Smijernice politike zaštite okoliša u Republici Srbiji

Kalendar
forwardbackoktobar 2020
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Plan obilježavanja