О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Радионица о ПОВЕЗИВАЊУ СЕКТОРА ВОДА-ХРАНА-ЕНЕРГИЈА-ЕКОСИСТЕМИ у сливу реке Саве

завршетак:  05.03.2014.почетак:  04.03.2014.
место догађаjа: 
UNECE и Међународна комисија за слив реке Саве су заједнички организовали Радионицу о повезивању сектора ВОДА-ХРАНА-ЕНЕРГИЈА-ЕКОСИСТЕМИ у сливу реке Саве, у Загребу, Хрватска која се одржала од 4. до 6. марта 2014. у хотелу Панорама у Загребу, Хрватска. Преко 50 учесника из Босне и Херцеговине, Хрватске, Црне Горе, Србије и Словеније расправљало је о међусобном утицају воде, хране, енергије и екосистемау сливу реке Саве, са циљем побољшања синергије и политичке кохерентности између различитих сектора. Радионица је допринела повезивању сектора у сливу реке Саве. Осим тога, радионица је била прилика за расправу између представника надлежних тела, приватног сектора и цивилног друштва о (i) потребама и изазовима везаним за међусекторску сарадњу и координацију, као и (ii) о томе како остварити значајне везе и осигурати корисне информације за доношење одлука на различитим нивоима. Повезивање сектора у сливу реке Саве финансијски је подржано од стране Швајцарске Агенције за развој и сарадњу и од Иницијативе за заштиту животне средине и безбедност.

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ

Преузми документ»

Програм радионице

Преузми документ»

Увод у радионицу: циљеви и очекивања, подлога, повезивање сектора вода-храна-енергија-екосистеми под окриљем UNECE Конвенције о водама, улазни подаци за радионицу

Преузми документ»

Водећи принципи за Одрживи развој хидроенергетике у сливу Дунава

Преузми документ»

Импликације EU acquis-а из области обновљиве енергије за подрегион Југоисточне Европе и Енергетска стратегија Енергетске заједнице

Преузми документ»

Регионални изгледи за храну и пољопривреду и утицај на повезивање ресурса

Преузми документ»

Информације из области животне средине за подршку доношењу одлука

Преузми документ»

Референтни оквир за екосистеме

Преузми документ»

Планови националног развоја и приоритетни циљеви сектора вода у Црној Гори

Преузми документ»

Водопривреда у Србији

Преузми документ»

БиХ: Стратешка орјентација у енергетском сектору

Преузми документ»

Енергетски сектор Црне Горе, стратешки циљеви

Преузми документ»

Вишенаменски пројекат за реку Саву. приближавање хидроенергетици и управљању сушама и поплавама

Преузми документ»

Пољoпривреда и водопривреда у БиХ

Преузми документ»

Утицај климатских промена на пољпривреду, планирање и стратешке документе Републике Хрватске

Преузми документ»

Развој у сливу реке Саве релевантан са становишта повезивања сектора

Преузми документ»

Научна подршка Стратегији Европске Уније за Дунавски регион и пројекту Повезивања сектора у сливу Дунава

Преузми документ»

Предлог и техничке спецификације повезивања сектора у сливу Дунавa и пример подслива реке Саве

Преузми документ»

Прогноза климатских промена за слив реке Саве

Преузми документ»

Воде и План адаптације на климатске промене у сливу реке Саве

Преузми документ»

Активности на управљању ризиком од поплава и прилагођавање климатским променама у сливу реке Саве

Преузми документ»

Налази о утицају климатских промена на поплавне воде реке Саве и прелиминарно утврђивање мера адаптације

Преузми документ»

Орентациони оквир за повезивања сектора у сливу реке Саве

Преузми документ»

Даљи кораци за повезивања сектора у сливу реке Саве

Преузми документ»

Смернице политике заштите животне средине у Републици Србији

Календар
forwardbackоктобар 2020
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
План обележавања