O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Sudjelovanje dionika u drugom krugu planiranja upravljanja slivom rijeke Save

završetak:  18.06.2015.početak:  18.06.2015.
mjesto događaja: 
Međunarodna komisija za sliv rijeke Save trenutačno uključuje dionike u proces provedbe Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (Okvirnog sporazuma), čime su uključeni i u drugi krug planiranja upravljanja vodama u skladu s Okvirnom direktivom EU o vodama. Sve države u slivu rijeke Save (uključujući i stranke koje nisu članice EU) obvezale su se poštivati taj pravni instrument EU. Aktivno sudjelovanje dionika nije zakonita obveza, ali se potiče. 18. lipnja 2015. u prostorijama Međunarodne komisije za sliv rijeke Save održana je radionica o sudjelovanju dionika u drugom krugu planiranja upravljanja slivom rijeke Save. Sudjelovali su predstavnici raznih institucija iz savskih država (ministarstava, uprave za vode, energetski sektor, NGO) i međunarodnih organizacija (WWF, EURONATURE, GWP i ISRBC). Glavni cilj jednodnevne radionice bio je raspraviti ova pitanja sa stručnjacima uključenima u drugi krug procesa planiranja upravljanja slivom rijeke Save, kako bi se osiguralo daljnje planiranje uključivanja dionika u ovaj proces. Radionica je također doprinijela razmjeni iskustava stečenih u planiranju slivom rijeke Dunav.
U nastavku je dostupna agenda i prezentacije.

DOKUMENTI U PRILOGU

Preuzmi dokument»

Public participation process and stakeholder involvement in the 1st cycle of the Sava RBM planning

Preuzmi dokument»

Stakeholder involvement at the ICPDR

Preuzmi dokument»

Towards improvement of future stakeholder involvement on the SRB level

Preuzmi dokument»

Information on lessons learned from the Danube River Basin and connection to the EU Danube Region Strategy

Kalendar
forwardbackstudeni 2020
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Plan obilježavanja