O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Sodelovanje deležnikov v drugem ciklu načrtovanja upravljanja voda v Savskem bazenu

konec:  18.06.2015.početak:  18.06.2015.
mesto dogajanja:  Zagreb
Mednarodna komisija za Savki bazen že vključuje deležnike v proces izvajanja Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (OSSB), s čimer so vključeni tudi v 2. ciklus načrtovanja upravljanja voda v skladu z okvirno direktivo EU o vodah. Vse države v Savskem bazenu (vključno s pogodbenicami, ki niso članice EU) so se zavezale k spoštovanju tega pravnega instrumenta EU. Aktivno sodelovanje deležnikov sicer pravno ni zavezujoče, vendar je priporočljivo. 18. junija 2015 je v prostorih ISRBC potekala delavnica o sodelovanju deležnikov v drugem ciklu načrtovanja upravljanja voda v Savskem bazen, ki so se je udeležili strokovnjaki iz različnih institucij iz držav v Savskem bazenu (ministrstev, direkcij za vode, nevladnih organizacij, energetike) in mednarodnih organizacij (WWF, EURONATURE, GWP in ISRBC). Glavni namen enodnevne delavnice je bila izmenjava mnenj med različnimi strokovnjaki, ki sodelujejo v drugem ciklusu načrtovanja upravljanja voda v Savskem bazenu, s čimer se bo zagotovilo nadaljnje vključevanje deležnikov v celoten proces. Delavnica je tudi pripomogla k izmenjavi izkušenj pridobljenih pri načrtovanju upravljanja voda za povodje reke Donave.
Dnevni red in predstavitve so na voljo spodaj.

PRILOŽENI DOKUMENTI

Prevzemanje»

Dnevni red

Prevzemanje»

Public participation process and stakeholder involvement in the 1st cycle of the Sava RBM planning

Prevzemanje»

Stakeholder involvement at the ICPDR

Prevzemanje»

Towards improvement of future stakeholder involvement on the SRB level

Prevzemanje»

Information on lessons learned from the Danube River Basin and connection to the EU Danube Region Strategy

Koledar
forwardbacknovembar 2020
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Plan označevanja