О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Учествовање заинтересованих страна у другом кругу планирања управљања сливом реке Саве

завршетак:  18.06.2015.почетак:  18.06.2015.
место догађаjа:  Загреб
Међународна комисија за слив реке Саве тренутно укључује заинтересоване стране у процес имплементације Оквирног споразума о сливу реке Саве (Оквирног споразума), чиме су укључени и у други круг планирања управљања водама у складу са Оквирном директивом ЕУ о водама. Све државе у сливу реке Саве (укључујући и стране које нису чланице ЕУ) обвезале су се да ће поштовати тај правни инструмент ЕУ. Активно учествовање заинтересованих страна није законска обавеза, али се подстиче. 18. јуна 2015. у просторијама Међународне комисије за слив реке Саве одржана је радионица о учествовању заинтересованих страна у другом кругу планирања управљања сливом реке Саве. Учестввовали су представници разних институција из савских држава (министарстава, управе за воде, енергетски сектор, НВО) и међународних организација (WWF, EURONATURE, GWP и Савска комисија - ISRBC). Главни циљ једнодневне радионице било је разматрање ових питања са стручњацима укљученима у други круг процеса планирања управљања сливом реке Саве, како би се осигурало даље планирање укључивања заинтересованих страна у овај процес. Радионица је такође допринела размени искустава стечених у планирању сливом реке Дунав.
У наставку је доступна агенда и презентације.

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ

Преузми документ»

Public participation process and stakeholder involvement in the 1st cycle of the Sava RBM planning

Преузми документ»

Stakeholder involvement at the ICPDR

Преузми документ»

Towards improvement of future stakeholder involvement on the SRB level

Преузми документ»

Information on lessons learned from the Danube River Basin and connection to the EU Danube Region Strategy

Календар
forwardbackновембар 2020
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
План обележавања