O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Radionica o monitoringu nanosa

završetak:  04.09.2015.početak:  03.09.2015.
mjesto događaja:  Zagreb (HR)
U okviru projekta “Prema praktičnim smjernicam za održivo upravljanje nanosom koristeći sliv rijeke Save kao ogledni primjer” uz potporu UNESCO Ureda u Veneciji, 3. i 4. rujna 2015. u prostorijama Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, Kneza Branimira 29, u Zagrebu (HR), održala se radionica o monitoring nanosa na rijeci Savi.

Glavne teme radionice bile su:
  • Prijedlog uspostave strateških i specifičnih ciljeva monitoringa nanosa te razmjene podataka i informacija
  • Pregled međunarodnih tehničkih standarda i načina monitoringa
  • Pregled postojećih podataka, standarda i načina monitoringa u slivu rijeke Save i prijedlog buduće mreže monitoringa
  • Praktična upotreba instrumenata i načini monitoringa nanosa na terenu.
Na radionici su sudjelovali predstavnici ministarstava i agencija nadležnih za uređenje voda, hidrometeoroloških organizacija te istraživačkih institucija iz država u slivu Save, Sveučilišta u Beču (BOKU) i proizvođači mjerne i programske opreme (Ejkelkamp-MEGRA in AquaVision).

DOKUMENTI U PRILOGU

Preuzmi dokument»

Presentation of the project

Preuzmi dokument»

Proposal on establishment of strategic goals and specific objectives of the sediment monitoring and data exchange system

Preuzmi dokument»

Review of technical international standards and technics of monitoring

Preuzmi dokument»

Review of existing sediment monitoring data, standards and technics in the Sava River Basin

Preuzmi dokument»

Sediment transport monitoring and modelling

Preuzmi dokument»

Presentation on sediment monitoring technics and equipment

Preuzmi dokument»

Survey tool books

Preuzmi dokument»

Technics of monitoring

KONTAKT OSOBA

 
Kalendar
forwardbackstudeni 2020
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Plan obilježavanja