O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Trening za SavaGIS i SavaHIS

završetak:  10.12.2015.početak:  09.12.2015.
mjesto događaja: 
9. i 10. decembra 2015. u prostorijama Savske komisije u Zagrebu održan je trening za upravljanje podacima i korištenje web aplikacija Geografskog informacionog sistema (SavaGIS) i Hidrološkog informacionog sistema (SavaHIS).

Više od 25 stručnjaka iz hidrometeoroloških institucija i vodnih agencija iz država u slivu rijeke Save (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora) je u okviru treninga za SavaGIS učilo o:
  • pripremi izvještaja o upravljanju riječnim slivom i rizicima od poplava; uređivanju podataka i praćenju historije;
  • unosu, verifikaciji i obradi metapodataka;
te u okviru SavaHIS o:
  • web aplikaciji za razmjenu i obradu podataka u stvarnom vremenu i obrađenih podataka;
  • ulazu, verifikaciji i obradi metapodataka.
SavaGIS će uspostaviti dobre komunikacione kanale za razmjenu i širenje informacija i znanja o zaštiti vodnih resursa i aktivnostima upravljanja vodama u slivu rijeke Save, dok će SavaHIS omogućiti razmjenu meteoroloških i hidroloških podataka te informacija za rijeku Savu i njene glavne pritoke.