O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Tečaj za SavaGIS in SavaHIS

konec:  10.12.2015.početak:  09.12.2015.
mesto dogajanja: 
9. in 10. decembra 2015 je v prostorih ISRBC v Zagrebu potekal tečaj za uporabo Geografskega informacijskega sistema (SavaGIS) in Hidrološkega informacijskega Sistema (SavaHIS).

Več kot 25 strokovnjakov iz hidrometeorloških institucij in vodnih agencij iz držav v porečju reke Save (Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija in Črna Gora) se je v okviru SavaGIS učilo o:
  • poročanju, overitvi, obdelavi ter zgodovini podatkov pomembnih za upravljanje voda in obvladovanje poplav ter
  • o vnašanju, overitvi in obdelavi metapodatkov;
oziroma v okviru SavaHIS o:
  • spletni aplikaciji za izmenjavo in obdeavo real-time podatkov in obdelanih historijskih podatkov ter,
  • vnašanju, overitvi in obdelavi metapodatkov.
SavaGIS bo vzpostavil dobre komunikacijske kanale za izmenjavo in širjenje informacij ter znanja o zaščiti vodnih virov in aktivnosti upravljanja z vodami v Savskem bazenu, medtem k obo SavaHIS omogočal izmenjavo meteoroloških in hidroloških podatkov ter informacij za reko Savo in njene glavne pritoke.