O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Radionica o monitoringu nanosa

završetak:  22.03.2017.početak:  22.03.2017.
mjesto događaja:  Hotel Arcotel Allegra (Kneza Branimira 29, Zagreb)
U okviru projekta “Uspostavljanje sistema monitoringa nanosa” uz podršku UNESCO Kancelarije u Veneciji, Međunarodna komisija za sliv rijeke Save organizirala je treću radionicu o održivom upravljanju nanosom na nivou sliva rijeke Save. Radionica je održana 22. marta 2017., kada se obilježava i Svjetski dan voda. Iz svih strana Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save učestvovali su stručnjaci iz organizacija za upravljanje vodama i istraživačkih institucija, kao i proizvođači opreme za monitoring nanosa.

Predstavljene su sljedeće teme;

  • status projekta „Towards practical guidance for sustainable sediment management“;
  • status protokola o upravljanju nanosom, kog su potpisale strane Okvirnoga sporazuma o slivu rijeke Save i ubrzo će stupiti na snagu;
  • rezultati dosadašnjih aktivnosti na projektu koji se odnose na odredbe bilansa nanosa i prijedlog osnivanja monitoringa nanosa na rijeci Savi;
  • status monitoringa nanosa u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji;
  • hardware i nove metodologije monitoringa nanosa.

Vodeći partner s Univerziteta u Budimpešti (HU) predstavio je inicijalne aktivnosti projekta „Danube Sediment Management- Restoration of the Sediment Balance in the Danube River (DanubeSediment)“, koji se finansira iz Interreg Danube Transnational Programme-a.

PRILOŽENI DOKUMENTI

KONTAKT OSOBA