O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Radionica o monitoringu nanosa

završetak:  22.03.2017.početak:  22.03.2017.
mjesto događaja:  Hotel Arcotel Allegra (Kneza Branimira 29, Zagreb)
U okviru projekta “Uspostava sustava monitoringa nanosa” uz potporu UNESCO Ureda u Veneciji, Međunarodna komisija za sliv rijeke Save organizirala je treću radionicu o održivom upravljanju nanosom na razini sliva rijeke Save. Radionica je održana 22. ožujka 2017., kada se obilježava i Svjetski dan voda. Iz svih stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save sudjelovali su stručnjaci iz organizacija za upravljanje vodama i istraživačkih institucija, kao i proizvođači opreme za monitoring nanosa.

Predstavljene su sljedeće teme;

  • status projekta „Towards practical guidance for sustainable sediment management“;
  • status protokola o upravljanju nanosom, kojega su potpisale stranke Okvirnoga sporazuma o slivu rijeke Save i ubrzo će stupiti na snagu;
  • rezultati dosadašnjih aktivnosti na projektu koji se odnose na odredbe bilance nanosa i prijedlog osnutka monitoringa nanosa na rijeci Savi;
  • status monitoringa nanosa u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji;
  • hardware i nove metodologije monitoringa nanosa.

Vodeći partner sa Sveučilišta u Budimpešti (HU) predstavio je inicijalne aktivnosti projekta „Danube Sediment Management- Restoration of the Sediment Balance in the Danube River (DanubeSediment)“, koji se financira iz Interreg Danube Transnational Programme-a.

DOKUMENTI U PRILOGU

KONTAKT OSOBA

 
Plan obilježavanja