О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Радионица о мониторингу наноса

завршетак:  22.03.2017.почетак:  22.03.2017.
место догађаjа:  Hotel Arcotel Allegra (Кнеза Бранимира 29, Загреб)
У оквиру пројекта “Успостављање система мониторинга наноса” уз подршку UNESCO Канцеларије у Венецији, Међународна комисија за слив реке Саве организовала је трећу радионицу о одрживом управљању наносом на нивоу слива реке Саве. Радионица је одржана 22. марта 2017., када се обележава и Светски дан вода. Из свих страна Оквирног споразума о сливу реке Саве учествовали су стручњаци из организација за управљање водама и истраживачких институција, као и произвођачи опреме за мониторинг наноса.

Представљене су следеће теме;
  • статус пројекта „Towards practical guidance for sustainable sediment management“;
  • статус протокола о управљању наносом, ког су потписале стране Оквирнога споразума о сливу реке Саве и који ће убрзо да ступ на снагу;
  • резултати досадашњих активности на пројекту који се односе на одредбе биланса наноса и предлог оснивања мониторинга наноса на реци Сави;
  • статус мониторинга наноса у Словенији, Хрватској, Босни и Херцеговини и Србији;
  • hardware и нове методологије мониторинга наноса.
Водећи партнер сa Универзитета у Будимпешти (HU) представио је иницијалне активности пројекта „Danube Sediment Management- Restoration of the Sediment Balance in the Danube River (DanubeSediment)“, који се финансира из Interreg Danube Transnational Programme-a.

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ

КОНТАКТ ОСОБА