О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Pадионица о кључним питањима Стратегије прилагођавања климатским промјенама

завршетак:  24.10.2017.почетак:  23.10.2017.
мјесто догађаjа: 
23.-24. октобра 2017. у Београду (РС) је одржана радионица о кључним питањима Стратегије прилагођавања климатским промјенама и приоритетних мјера за слив ријеке Саве. Радионица је организована у сарадњи француског Министарства за еколошку и инклузивну транзицију, Међународне канцеларије за воде (IOWater), Економске комисије Уједињених нација за Европу (УНЕЦЕ) и Међународне комисије за слив ријеке Саве (Савске комисије).

Главне теме радионице биле су:
  • Активности прилагођавања климатским промјенама на нивоу Савске комисије, УНЕЦЕ, IOWater и Међународне комисије за заштиту слива ријеке Дунав (ICPDR),
  • Активности прилагођавања климатским промјенама на нивоу земаља слива ријеке Саве (Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора);
  • Кључна питања Стратегије прилагођавања климатским промјенама и приоритетних мјера за слив ријеке Саве;
  • групна расправа о сценаријима климатских промјена, утицајима и мјерама прилагођавања.
Радионица је окупила више од 30 стручњака из савских земаља и иностранства који су укључени у развој стратегија, програма и планова прилагођавања климатским промјенама, заинтересованих страна из различитих сектора на које би утицале климатске промјене (нпр. пловидба), истраживачких институција и невладиних организација.

КОНТАКТ ОСОБА