O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Radionica foruma zainteresovanih strana o Nacrtu Plana upravljanja rizicima od poplava

završetak:  15.11.2018.početak:  14.11.2018.
mjesto događaja: 
Zadovoljstvo nam je da najavimo, u ime Međunarodne komisije za sliv reke Save, zajedno sa projektom Investicionog okvira za Zapadni Balkan "Unapređenje zajedničkih akcija u oblasti upravljanja poplavama u slivu rijeke Save - izrada Plana upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Save"

Radionicu Foruma zainteresovanih strana

o Nacrtu Plana upravljanja rizicima od poplava za sliv rijeke Save, koja će se održati u hotelu Metropol Palace u Beogradu, Srbija, 14. i 15. novembra 2018. godine.

Ovaj dvodnevni događaj organiziran je radi informiranja i konsultiranja javnosti vezano za izradu Plana upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Save sa ambicijom da se podstakne aktivno učešće zainteresirane javnosti u procesu izrade Plana.

Glavni ciljevi radionice su:
• Predstavljanje Nacrta Plana upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Save, razmatranje nalaza datih u Nacrtu Plana, prikupljanje komentara o njegovom sadržaju i omogućavanje aktivne i fokusirane povratne informacije od relevantnih zainteresiranih strana.
• Diskusija o mogućem procesu i postavkama za učešće u implementaciji Plana i kasnije o učešću u izradi revidiranog plana.

Sve dodatne informacije i dokumenta za radionicu (Nacrt Plana) dostupni su na: www.savacommission.org/sfrmp/en/ 

U prilogu je Preliminarni dnevni red.
 

PRILOŽENI DOKUMENTI

KONTAKT OSOBA