O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Radionica foruma dionika o Nacrtu Plana upravljanja rizicima od poplava

završetak:  15.11.2018.početak:  14.11.2018.
mjesto događaja: 
Zadovoljstvo nam je najaviti, u ime Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, zajedno s projektom Investicijskog okvira za Zapadni Balkan "Unapređenje zajedničkih akcija u području upravljanja poplavama u slivu reke Save - izrada Plana upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Save"

Radionicu Foruma dionika

o
Nacrtu Plana upravljanja rizicima od poplava za sliv rijeke Save, koja će se održati u hotelu Metropol Palace u Beogradu, Srbija,  14. i 15. studenoga 2018. godine.

Ovo dvodnevno događanje organizirano je glede informiranja i konzultiranja javnosti vezano u svezi izrade Plana upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Save s ambicijom da se potakne aktivno sudjelovanje zainteresirane javnosti u procesu izrade Plana.

Glavni ciljevi radionice su:
• Predstavljanje Nacrta Plana upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Save, razmatranje nalaza danih u Nacrtu Plana, prikupljanje komentara o njegovoj sadržini i omogućenju aktivnog i fokusiranog povratnog informiranja od strane relevantnih dionika.
• Diskusija o mogućem procesu i postavkama za sudjelovanje u implementaciji Plana i kasnije o sudjelovanju u izradi revidiranog plana.

Sve dodatne informacije i dokumenti za radionicu (Nacrt Plana) dostupni su na: www.savacommission.org/sfrmp/en/

U prvitku je Preliminarni dnevni red.
 

DOKUMENTI U PRILOGU

KONTAKT OSOBA