O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Delavnica foruma deležnikov o osnutku Načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti

konec:  15.11.2018.početak:  14.11.2018.
mesto dogajanja: 
V imenu Mednarodne komisije za Savski bazen skupaj s projektom finaciran s strani Investicijskega okvirja za Zahodni Balkan “Izboljšanje skupnih ukrepov v obvladovanju poplav v Savskem bazenu- razvoj Načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti v Savskem bazenu vas obveščamo o

Delavnici foruma deležnikov


o osnutku Načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti v Savskem bazenu, ki bo potekal v hotelu Metropol Palace v Beogradu, Srbija, 14-15 novembra 2018.

Ta dvodnevni dogodek se organizira kot del informiranja in konzultiranja javnosti o Načrtu za obvladovanje poplavne ogroženosti v Savskem bazenu z namenom, da se ojača aktivna udeležba zaiteresiranih deležnikov v procesu razvoja načrta.

Glavni cilji delavnice so:
- Predstavitev osnutka Načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti v Savskem bazenu, razprava o ugotovitvah in komentarji na vsebino načrta, s čimer bo omogočen aktvni in usmerjeni odziv s strani relevantnih deležnikov.

- Razprava o mogočih procesih in sodelovanju pri implementaciji in kasneje pri razvoju revidiranega načrta.

Vse dodaten informacije in dokumenti za delavnico (osnutek načrta so dostopni na spletni strani www.savacommission.org/sfrmp/en/

Osnutek dnevnega reda delavnice je priložen.
 

PRILOŽENI DOKUMENTI

KONTAKTNA OSEBA