O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Događanja

 • završetak: 21.06.2016.početak: 21.06.2016.
  više mjesto događaja:
 • 16. marta 2016. u Zagrebu (HR) je održana obuka za operatere i korisnike AEWS-a (Accident Emergency Warning System – Sistem hitnog uzbunjiva...
  završetak: 16.03.2016.početak: 16.03.2016.
  više mjesto događaja: Zagreb (HR)
 • 28. januara (Sarajevo-BA) i 29. januara (Beograd-RS) održana je konsultacijska radionica “Voda-hrana-energija-ekosistemi nexus procjena pove...
  završetak: 29.01.2016.početak: 28.01.2016.
  više mjesto događaja: Sarajevo (BA), Beograd (RS)
 • U okviru projekta Prema procjeni ekološkog stanja vodnih tijela u slivu rijeke Save (STAWA), 10.-12. februara 2016. u prostorijama Instituta...
  završetak: 12.02.2016.početak: 10.02.2016.
  više mjesto događaja: Institut Jožef Stefan, Ljubljana (SI)