O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Unaprijeđenje postupaka upravljanja hidrološkim i meteorološkim podacima i procedura razmjene

završetak:  16.04.2014.početak:  15.04.2014.
mjesto događaja: 
U međunarodnom slivu rijeke Save, razmjena kvalitetnih podataka i informacija je bitan element za poduzimanje aktivnosti na cijelom slivu, u rasponu od prognoza poplava i upozorenja do različitih aspekata upravljanja vodnim resursima. Ovo pitanje se mora riješiti s nekoliko tačaka gledišta:
  • Uspostavljanje aranžmana politike razmjene podataka i informacija,
  • Unaprijeđenje i optimizacija sadašnjih mehanizama razmjene podataka,
  • Konzistentnost mjerenja provedenih na hidrološkim stanicama koje se nalaze na državnim granicama.
S tim u vezi, Svjetska meteorološka organizacija i Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komisija) organizirale su u junu 2013 u Zagrebu, Hrvatska “kick-off” sastanak projektnog tima za pilot projekat rijeke Save. Sastanak je doprinio razvoju nacrta Smjernica za razmjenu hidroloških i meteoroloških podataka i informacija u slivu rijeke Save i već je predstavljen i razmatran na sastancima stručnih grupa Savske komisije, kao i na sastancima sa direktorima nacionalnih hidrometeoroloških službi.
Predstavnici nacionalnih hidrometeoroloških institucija te agencija za vode iz sliva rijeke Save koje se bave razmjenom meteoroloških i hidroloških podataka, zajedno sa predstavnicima Svjetske meteorološke organizacije i Savske komisije, na zadnjem sastanku koji se održao 15. i 16. aprila 2014. u Banja Luci (BA) još su jednom razmatrali nacrt Smjernica.
Također su raspravljali o postojećim sistemima razmjene podataka koji su razvijeni u državama te o međunarodnom pristupu razmjeni podataka koji je predstavio predstavnik ARPA Hydro-Meteo-Climate Service (I).PRILOŽENI DOKUMENTI

Preuzmi dokument»

Dnevni red

Preuzmi dokument»

Uvod i glavni ciljevi sastanka

Preuzmi dokument»

Sažetak razvoja i postignuća projekta

Preuzmi dokument»

Važnost smijernica za aktivnosti u slivu rijeke Save

Preuzmi dokument»

Predstavljanje nacrta smjernica

Preuzmi dokument»

Sistem hidroloških podataka: Fed BA

Preuzmi dokument»

Sistem hidroloških podataka: BA RS

Preuzmi dokument»

Sistem hidroloških podataka: ME

Preuzmi dokument»

Sistem hidroloških podataka: HR

Preuzmi dokument»

Sistem hidroloških podataka: RS

Preuzmi dokument»

Sistem hidroloških podataka: SI

Preuzmi dokument»

Sistem razmjene hidroloških informacija