O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Savska komisija

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komisija) je zajedničko tijelo s međunarodnom pravnom sposobnošću potrebnom za obavljanje njenih funkcija, odnosno implementaciju Okvirnog sporazuma. Čine je po dva predstavnika svake Strane potpisnice Okvirnog sporazuma, tj. član i zamjenik člana svake Strane, pri čemu svaka Strana u Savskoj komisiji ima jedan glas. Sjedište Savske komisije je u Zagrebu, Republika Hrvatska.

Osnovni elementi iz biografija članova i zamjenika članova Savske komisije su prikazani u tekstu dole. 
Igor Pejić, Predsjedavajući - Član Savske komisije iz Bosne i Hercegovine
 
Duška Kunštek, Član Savske komisije iz Republike Hrvatske
 
Nataša Milić, Član Savske komisije iz Republike Srbije

Gđa. Nataša Milić je rođena 24. aprila 1962. godine u Prištini. Diplomirala je 1984. godine na Šumarskom fakultetu Beogradskog univerziteta u Beogradu na smjeru vodoprivreda erozionih područja.
 

Svoju profesionalnu karijeru započinje 1986. godine u općini Obrenovac kao stručni saradnik za vodoprivredu a nastavlja je od 1992.-2004. godine u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao republički vodni inspektor. 

Od 2004.-2015. godine u JVP ”Srbijavode” radila je na poslovima zaštite voda kao šef tog odjela. Trenutno obavlja poslove v.d. direktora Republičke direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Glavna područja njenog rada odnose se na upravljanje vodama i zaštitu vodnih resursa, primjenu zakona, zaštitu ekosistema, sudjelovanje u međunarodnoj saradnji, upravljanje i koordinaciju projekata itd.

Mitja Bricelj, Član Savske komisije iz Republike Slovenije

Dr. Mitja Bricelj je geograf. Aktivnosti i pozicije u periodu 1990.-2015. godine: član Ministarstva za zaštitu okoliša Republike Slovenije, ko-osnivač Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, koordinator Programa upravljanja obalnim područjem Slovenije (UNEP / MAP 2004-2007), predsjednik Biroa Barselonske konvencije (2005-2008), slovenski predstavnik u Međunarodnoj komisiji za zaštitu rijeke Dunav / ICPDR i njen predsjedavajući (2010), (2014 - 2015), koordinator podrške zaštiti okoliša Evropske strategije za Jadransko-Jonski region / EU SAIR, inicijator upotrebe »savskog jezika«:

Autor tri nezavisne publikacije i brojnih članaka; bivši predsednik Geografskog društva Slovenije.

Boško Kenjić, Zamjenik člana Savske komisije iz Bosne i Hercegovine
Elizabeta Kos, Zamjenik člana Savske komisije iz Republike Hrvatske
 
Veljko Kovačević, Zamjenik člana Savske komisije iz Republike Srbije
 
Marko Sotlar, Zamjenik člana Savske komisije iz Republike Slovenije

 

KONTAKT

Tel: +385 1 4886960
Fax: +385 1 4886986
E-mail: isrbc@savacommission.org

Kalendar
forwardbackjanuar 2021
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Plan obilježavanja
Najnovije publikacije