О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Савска комисија

Међународна комисија за слив ријеке Саве (Савска комисија) је заједничко тијело са међународном правном способношћу потребном за обављање њених функција, односно спровођење Оквирног споразума. Чине је по два представника сваке Стране потписнице Оквирног споразума, тј. члан и замјеник члана сваке Стране, при чему свака Страна у Савској комисији има један глас. Сједиште Савске комисије је у Загребу, Република Хрватска.

Кључни елементи из биографија чланова и замјеника чланова Савске комисије су приказани у тексту доле.
Игор Пејић, Предсjедавајући - Члан Савске комисије из Босне и Херцеговине
 
Душка Кунштек, Члан Савске комисије из Републике Хрватске
 
Наташа Милић, Члан Савске комисије из Републике Србије

Гђа. Наташа Милић је рођена 24.04.1962.године у Приштини. Дипломирала је 1984. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду на смеру водопривреда ерозионих подручја.
 

Своју професионалну каријеру започиње 1986. године у општини Обреновац као стручни сарадник за водопривреду а наставила је од 1992-2004. године у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде као републички водни инспектор. 

Од 2004-2015. године у ЈВП ”Србијаводе” радила је на пословима заштите вода као шеф тог одјељења. Тренутно обавља послове в.д. директора Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Главна подручја њеног рада односе се на управљање водама и заштиту водних ресурса, пријмену закона, заштиту екосистема, учешће у међународној сарадњи, управљање и координацију пројеката итд.

Митја Брицељ, Члан Савске комисије из Републике Словеније


Др. Митја Брицељ
је географ. Активности и позиције у периоду 1990.-2015. године: члан Министарства за заштиту животне средине Републике Словеније, ко-оснивач Међународне комисије за слив ријеке Саве, координатор Програма управљања обалским подручјем Словеније (UNEP/MAP 2004-2007), предсједник Бироа Барселонске конвенције (2005-2008), словенски представник у Међународној комисији за заштиту ријеке Дунав / ICPDR и њен предсједавајући (2010), (2014-2015), координатор подршке заштити животне средине Европске стратегије за Јадранско-Јонски регион / EU SAIR, иницијатор употребе „савског језика“;

Aутор три независне публикације и бројних чланака; бивши предс
једник Географског друштва Словеније.

Бошко Кењић, Замjеник члана Савске комисије из Босне и Херцеговине
Елизабета Кос , Замјеник члана Савске комисије из Републике Хрватске
 
Вељко Ковачевић, Замјеник члана Савске комисије из Републике Србије
 
Марко Сотлар, Замјеник члана Савске комисије из Републике Словеније

КОНТАКТ

Тел. + 385 1 488 6961
Факс + 385 1 488 6986
E-mail: isrbc@savacommission.org