O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Savska komisija

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komisija) je zajedničko tijelo s međunarodnom pravnom sposobnošću potrebnom za obavljanje svojih funkcija, odnosno provedbu Okvirnog sporazuma. Čine je po dva predstavnika svake Stranke Okvirnog sporazuma, tj. član i zamjenik člana svake Stranke, pri čemu svaka Stranka u Savskoj komisiji ima jedan glas. Sjedište Savske komisije je u Zagrebu, Republika Hrvatska.

Оsnovni elementi iz životopisa članоva i zamjenika članova Savske komisije su prikazani u tekstu dole. 
Duška Kunštek, Predsjedavajuća - Član Savske komisije iz Republike Hrvatske
 
Igor Pejić, Član Savske komisije iz Bosne i Hercegovine
 
Nataša Milić, Član Savske komisije iz Republike Srbije
Mitja Bricelj, Član Savske komisije iz Republike Slovenije
_________, Zamjenik člana Savske komisije iz Bosne i Hercegovine
 
Elizabeta Kos, Zamjenik člana Savske komisije iz Republike Hrvatske
 
Veljko Kovačević, Zamjenik člana Savske komisije iz Republike Srbije
 
Mojca Deželak, Zamjenik člana Savske komisije iz Republike Slovenije

 

KONTAKT

Tel: +385 1 4886960
Fax: +385 1 4886986
E-mail: isrbc@savacommission.org