O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Savska komisija

Mednarodna komisija za Savski bazen (Savska komisija) je skupna institucija, ki ima status mednarodne organizacije z mednarodno pravno sposobnostjo, ki je potrebna za opravljanje njenih nalog. Savsko komisijo sestavljata dva predstavnika iz vsake države pogodbenice, en član in en namestnik člana, ki imata en glas. Savska komisija ima predsednika, ki jo zastopa. Sedež Savske komisije je v Zagrebu, Republika Hrvaška.

Glavna dejstva o Savski komisiji in njenih članih so predstavljena v nadaljevanju:
Igor Pejić, Predsednik - Član Savske komisije iz Bosne in Hercegovine
 
Duška Kunštek, Član Savske komisije iz Republike Hrvaške
 
Nataša Milić, Član Savske komisije iz Republike Srbije

Ga. Nataša Milič, rojena 24. aprila 1962 v Prištini je diplomirala leta 1984 na Fakulteti za gozdarstvo Univerze v Beogradu na smeri vodnogospodarstva erozijskih območij.

Svojo profesionalno kariero je začela leta 1986 v občini Obrenovac kot strokovni sodelavec za vodno gospodarstvo, a od leta 1992 do 1994 na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo kot republiški vodni inšpektor. 
 

Od 2004 do 2015 se je ukvarjala z zaščito voda na JVP “Srbijavode” kot vodja oddelka. Trenutno opravlja naloge v.d. direktorja Republiške direkcije za vode na Ministrstvu za kmetijstvo in zaščito okolja. Glavna področja njenega dela se nanašajo na upravljanje z vodami in zaščito vodnih virov, sprejemanje zakonov, zaščito ekosistema, mednarodnem sodelovanju, ter upravljanje in koordinacije projektov itd. 
Mitja Bricelj, Član Savske komisije iz Republike Slovenije


Dr. Mitja Bricelj
je geograf. Aktivnosti in pozicije v času od 1990 do 2015:

Zaposlen na Ministrstvu za okolje in prostor Republike Slovenije, so-ustanovni član Mednarodne komisije za Savski bazen, koordinator programa za upravljanje z obalnim območjem za Slovenijo (UNEP/MAP 2004-2007), predsednik biroja za Barcelonsko konvencijo (2005-20089), slovenski predsedujoči Mednarodne komisije za zaščito reke Donave/ICPDR (2010), (2014 – 2015) koordinator za okoljski steber Strategije EU za Jadransko-Jonsko makroregijo/EU SAIR, pobudnik uporabe »savskega jezika«;

Avtor treh neodvisnih publikacij in številnih člankov, bivši predsednik Zveze geografov Slovenije.

Boško Kenjić, Namestnik člana Savske komisije iz Bosne in Hercegovine
Elizabeta Kos, Namestnik člana Savske komisije iz Republike Hrvaške
 
Veljko Kovačević, Namestnik člana Savske komisije iz Republike Srbije
 
Marko Sotlar, Namestnik člana Savske komisije iz Republike Slovenije

 

KONTAKT

Tel: +385 1 4886960
Fax: +385 1 4886986
E-mail: isrbc@savacommission.org

Koledar
forwardbackjanuar 2021
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Plan označevanja
Najnovejše publikacije