О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Савска комисија

Међународна комисија за слив реке Саве (Савска комисија) је заједничко тело са међународном правном способношћу потребном за обављање њених функција, односно спровођење Оквирног споразума. Чине је по два представника сваке Стране потписнице Оквирног споразума, тј. члан и заменик члана сваке Стране, при чему свака Страна у Савској комисији има један глас. Седиште Савске комисије је у Загребу, Република Хрватска.

Кључни елементи из биографија чланова и заменика чланова Савске комисије су приказани у тексту доле.
Игор Пејић, Председавајући - Члан Савске комисије из Босне и Херцеговине
 
Душка Кунштек, Члан Савске комисије из Републике Хрватске
 
Наташа Милић, Члан Савске комисије из Републике Србије

Гђа. Наташа Милић је рођена 24.04.1962.године у Приштини. Дипломирала је 1984. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду на смеру водопривреда ерозионих подручја.
 

Своју професионалну каријеру започиње 1986. године у општини Обреновац као стручни сарадник за водопривреду а наставила је од 1992-2004. године у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде као републички водни инспектор. 

Од 2004-2015. године у ЈВП ”Србијаводе” радила је на пословима заштите вода као шеф тог одељења. Тренутно обавља послове в.д. директора Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Главна подручја њезиног рада односе се на управљање водама и заштиту водних ресурса, примену закона, заштиту екосистема, учешће у међународној сарадњи, управљање и координацију пројеката итд.

Митја Брицељ, Члан Савске комисије из Републике Словеније


Др. Митја Брицељ
је географ. Активности и позиције у периоду 1990.-2015. године: члан Министарства за заштиту животне средине Републике Словеније, ко-оснивач Међународне комисије за слив реке Саве, координатор Програма управљања обалским подручјем Словеније (UNEP/MAP 2004-2007), председник Бироа Барселонске конвенције (2005-2008), словенски представник у Међународној комисији за заштиту реке Дунав / ICPDR и њен председавајући (2010), (2014 - 2015), координатор подршке заштити животне средине Европске стратегије за Јадранско-Јонски регион / EU SAIR, иницијатор употребе „савског језика“;

Aутор три независне публикације и бројних чланака; бивши председник Географског друштва Словеније.

Бошко Кењић, Заменик члана Савске комисије из Босне и Херцеговине
Елизабета Кос , Заменик члана Савске комисије из Републике Хрватске
 
Вељко Ковачевић, Заменик члана Савске комисије из Републике Србије
 
Марко Сотлар, Заменик члана Савске комисије из Републике Словеније

КОНТАКТ

Тел. + 385 1 488 6961
Факс + 385 1 488 6986
E-mail: isrbc@savacommission.org 

Календар
forwardbackјануар 2021
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
План обележавања
Најновије публикације