O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Hidrološki godišnjak za sliv rijeke Save za 2006. godinu

10.06.2010.
Kako bi se postigli glavni ciljevi Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, od velikog značaja je da se uspostavi koordinirano prikupljanje i razmjena hidroloških i meteoroloških podataka na nivou sliva. U tu svrhu, neophodno je osigurati pristup informacijama potrebnim za realizaciju široke lepeze aktivnosti na svim nivoima – lokalnom, regionalnom i međunarodnom.
U skladu sa prethodno navedenim, na inicijativu hidroloških i meteoroloških službi država strana Okvirnog sporazuma, Savska komisija je otpočela aktivnosti na izradi Hidrološkog godišnjaka za sliv rijeke Save za 2006. godinu, koji je dostupan i na Internet stranici Savske komisije. Ovo je prvi hidrološki godišnjak za cijeli sliv od 1986. godine kada je Savezni hidro-meteorološki institut izdao posljednji godišnjak za cijelu SFR Jugoslaviju.
Hidrološki godišnjak za sliv rijeke Save za 2006. godinu sadrži podatke sa odabranih hidroloških i meteoroloških stanica u slivu rijeke Save koji se odnose na osnovne podatke o hidrološkim stanicama, vrijednosti vodostaja, proticaja i temperature vode. Godišnjak također sadrži i podatke o proticaju suspendiranog nanosa za Sloveniju, Hrvatsku i Srbiju. Pored toga, dat je i pregled karakterističnih temperatura zraka i padavina sa najvažnijih meteoroloških stanica.
Hidrološki godišnjak za sliv rijeke Save za 2006. godinu predstavlja prvi u nizu godišnjaka za sliv rijeke Save koji će ubuduće biti pripremani. Ovisno o dostupnosti podataka, do kraja godine se, također, planira izdavanje godišnjaka za 2007. i 2008. godinu. I na kraju, nadamo se da će budući godišnjaci također uključivati i podatke iz Crne Gore, čije 50% teritorije pripada slivu rijeke Save što predstavlja oko 8% udjela cjelokupnog sliva, čime će se osigurati potpuna pokrivenost sliva rijeke Save.
Hidrološki godišnjak za sliv rijeke Save za 2006. godinu se može preuzeti ovdje.

PRILOŽENI DOKUMENTI

Plan obilježavanja