O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Hidrološki letopis porečja reke Save za leto 2006

10.06.2010.
Za doseganje primarnih ciljev Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu je zelo pomembno, da se zagotovi usklajeno zbiranje hidroloških in meteorloških podatkov na nivoju bazena. Pomembno je, da se zagotovi dostop do informacij, ki omogočajo izvedbo aktivnosti na področju upravljanja voda na vseh nivojih- lokalnem, regionalnem in mednarodnem.
Zato je Mednarodna komisija za Savski bazen na pobudo hidroloških in meteoroloških organizacij začela aktivnosti na razvoju Hidrološkega letopisa porečja reke Save za leto 2006, ki je sedaj dostopen na spletni strain komisije. To je prvi hidrološki letopis za celoten bazen po letu 1986, ko je Zvezni hidrometeorloški institut izdal zadnji letopis SFRJ.
V Hidrološkem letopisu za leto 2006 so zbrani podatki iz glavnih hidroloških in meteorloških postaj v Savskem bazenu z osnovnimi podatki o hidroloških postajah, nivojih vode, pretokih in temperaturah vode. Podani so tudi podatki o pretokih suspendiranega sedimenta za Slovenijo, Hrvaško in Srbijo. V nadaljevanju so prikazane tudi karakteristične temperature zraka in količine padavin za glavne meteorološke postaje v Savskem bazenu.
Hidrološki letopis za leto 2006 je prvi v seriji letopisov za porečje reke Save, ki jih bomo izdali v prihodnosti. Odvisno od dostopnosti podatkov predvidevamo, da bomo do konca tega leta izdali hidrološka letopisa za leto 2007 in 2008. Upamo tudi, da bodo naslednji letopisi vsebovali tudi podatke iz Črne gore, kjer 50% površine države pripada porečju reke Save, kar predstavlja skoraj 8% celotne površine porečja. S temi podatki bomo pokrili celoten Savski bazen.
Hidrološki letopis za leto 2006 je mogoče prevzeti tukaj!

PRILOŽENI DOKUMENTI

Koledar
forwardbackoktobar 2020
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Plan označevanja