О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Хидролошки годишњак слива реке Саве за 2006. годину

10.06.2010.
Код постизања примарних циљева Оквирног споразума о сливу реке Саве велику улогу играју координирано прикупљање и размена хидролошких и метеоролошких података на нивоу слива. Од великог је значаја осигурање приступа информацијама, које омогућавају спровођење активности у подручју управљања водама на свим нивоима – локалном, регионалном као и међународном.
Због тога је Међународна комисија за слив реке Саве, на иницијативу хидролошких и метеоролошких служби држава потписница Оквирног споразума, започела са активностима на развоју Хидролошког годишњака за слив реке Саве за 2006. годину, који је сада доступан на интернет страници комисије. То је први хидролошки годишњак на нивоу целог слива након 1986. године, када је Савезни хидрометеоролошки завод издао последњи годишњак за подручје СРФ Југославије.
У Хидролошком годишњаку за 2006. годину, садржани су основни подаци о хидролошким станицама, величинама нивоа воде, протицаја и темепература воде за одабране хидролошке и метеоролошке станице у сливу реке Саве. У Годишњак су, такође, укључени подаци о проносима суспендованог наноса за Словенију, Хрватску и Србију. Додатно, дат је преглед карактеристичних вредности температура ваздуха, као и падавина за најзначајније метеоролошке станице.
Хидролошки годишњак 2006. је први у низу годишњака који су у припреми, а односе се на слив реке Саве. У зависности оо доступности података, наш је циљ да до краја ове године издамо и годишњаке за 2007. и 2008. годину. Надамо се, да ће будући годишњаци укључивати и податке за Црну Гору, чијих 50% територије припада сливу реке Саве, што чини готово 8% од укупне површине слива реке Саве. Укључењем тих података, годишњаком ће бити покривен цели слив.

Хидролошки годишњак 2006 за слив реке Саве може се преузети овде!

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ

Календар
forwardbackоктобар 2020
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
План обележавања