O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Protokoli uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save

11.06.2010.

Protokoli uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save – status na dan 01.06.2010.
Naziv protokola Status
Protokol o režimu plovidbe Stupio na snagu 29. decembra 2004.
Protokol o sprječavanju zagađenja voda prouzrokovanog plovidbom Potpisan 01. juna 2009; Raticiran od strane Bosne i Hercegovine 11. novembra 2009. i Republike Hrvatske 05. februara 2010.
Protokol o zaštiti od poplava Potpisan 1. juna 2010.
Protokol o vanrednim situacijama U proceduri na nacionalnom nivou, koja prethodi konačnom usaglašavanju teksta protokola
Protokol o prekograničnim utjecajima Nacrt se priprema na nivou Savske komisije
Protokol o upravljanju sedimentima U proceduri na nacionalnom nivou, koja prethodi konačnom usaglašavanju teksta protokola
Plan obilježavanja