O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Protokoli uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save

11.06.2010.

Protokoli uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save – status na dan 01.06.2010.
Naziv protokola Status
Protokol o režimu plovidbe Stupio na snagu 29. prosinca 2004.
Protokol o sprječavanju onečišćenja voda uzrokovanog plovidbom Potpisan 01. lipnja 2009; Raticiran od strane Bosne i Hercegovine 11. studenog 2009. i Republike Hrvatske 05. veljače 2010.
Protokol o zaštiti od poplava Potpisan 1. lipnja 2010.
Protokol o izvanrednim situacijama U proceduri na nacionalnoj razini, koja prethodi konačnom usuglašavanju teksta protokola
Protokol o prekograničnim utjecajima Nacrt se priprema na razini Savske komisije
Protokol o upravljanju sedimentima U proceduri na nacionalnoj razini, koja prethodi konačnom usuglašavanju teksta protokola
Plan obilježavanja