O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Protokoli k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu

11.06.2010.

Protokoli k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu – stanje na dan 01.06.2010
Naslov protokola Status
Protokol o režimu plovidbe Začetek veljavnosti 29. decembra 2004
Protokol o preprečevanju onesnaženja voda zaradi plovbe Podpisan 01. junija 2009; Raticiran s strani Bosne in Hercegovine 11. novembra 2009 in Republike Hrvaške 05. februarja 2010
Protokol o zaštiti od poplav Podpisan 1. junija 2010
Protokol o izrednih situacijah Protokol je v procesu uskaljevanja na nacionalnem nivoju pred končnim usklajevanjem teskta protokola na nivoju Savskega bazena
Protokol o prekomejnih vplivih Načrt protokola je v pripravi na nivoju Savske komisije
Protokol o upravljanju s sedimentom Protokol je v procesu uskaljevanja na nacionalnem nivoju pred končnim usklajevanjem teskta protokola na nivoju Savskega bazena
Koledar
forwardbackoktobar 2020
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Plan označevanja